Rybokarty /Ribbekardt/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Początkowo należała do biskupstwa kamieńskiego. Wzmiankowana w 1380 roku. Była lennem rycerzy von Kretlow– wymieniony Konrad von Kretlow.  Na początku XVI wieku właścicielem wsi zostaje Heinrich von Borck(e), zwany „Czarnym Rycerzem”, komtur zamku w Swobnicy. Z powodu kłopotów finansowych rodzina von Borck(e) traci wieś na rzecz Petera von Wohlde. W 1606 roku właścicielem wsi zostaje Christoph von Mildenitz. Kolejnym właścicielem Rybokard był Hans von Mildenitz, syn Christiana oraz Henning von Midelnitz, zmarły w 1669 roku, właściciel Witna, Wołczyna i Węgorzyc. Po śmierci Wilhelma von Midelnitz, ostatniego potomka rodu dobra przejął jego zięć, George Friedrich von Edling, ożeniony z córką Wilhelma, Marią von Mildenitz. Kolejnym właścicielem majątku zostaje syn Georga, Bogislav Wilhelm von Edling. Ostatnim dziedzicem dóbr został Aegidius Carl Bernhard von Edling, syn Bogislava Wilhelma. Umiera bezpotomnie w swoim majątku w Upadły w 1793 roku. W 1765 roku król Fryderyk II przyznał prawo do dóbr rodu von Edling rodzinie von Arnstӓdt. Majątek otrzymał Carl Anton von Arnstӓdt. Część majątku otrzymał również generał Heinrich Wilhelm von Lettow-Vorbeck, który wykupił część Rybokart należącą do rodziny von Arnstӓdt. Po śmierci generała w 1793 roku majątek dziedziczy bratanek Adam Carl von Lettow-Vorbeck. Po nim dobra przejął Ferdynand von Lettow-Vorbeck. Po jego śmierci w 1858 roku majątek odziedziczył porucznik Carl von Lettow-Vorbeck. W 1870 roku majątek obejmował 2912 mórg ziemi, a w 1879 roku 725,04 ha gruntów. W latach 1881-1901 dobra należą do Kurta von Dӧringen. Po 1901 roku majątek nabył adwokat Fritz Rӧchling ożeniony z baronessą von Hohenastberg-Wiegand. W 1910 roku jego dobra obejmowały 998 ha ziemi. W 1928 roku majątek obejmował 500 ha gruntów. Po śmierci Fritza w 1932 roku majątek przejęła spółka Pommersche Siedlungsgesellschaft. Po parcelacji dóbr resztówkę zakupił przemysłowiec z Gdańska, doktor praw Müller.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Już za czasów rodu von Kretlow była siedziba dworska o nieznanym wyglądzie i lokalizacji. W 1620 roku Christoph von Midelnitz buduje dwór w miejscu obecnego pałacu(ślady budowli znajdują się w piwnicach obecnego pałacu). W XVIII wieku rodzina von Edling przebudowuje dwór na barokowy pałac. W połowie XIX wieku Ferdynand von Lettow-Vorbeck przebudowuje barokowy pałac. Kolejna modernizacja bryły następuje w XX wieku do stanu obecnego. Po 1945 roku w pałacu i pomieszczeniach gospodarczych stacjonowało wojsko. Później w pałacu mieściła się Powiatowa Rada Narodowa w Gryficach. Na terenie folwarku mieściło się Kółko Rolnicze Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. W latach 1962-1974 w pałacu mieściła się szkoła podstawowa. Opuszczony i opustoszały popadał w ruinę. Obecnie własność prywatna z przeznaczeniem na hotel. W sąsiedztwie park krajobrazowy.