Parnowo /Parnow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Biesiekierz powiatu koszalińskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. W tym czasie w roku 1286 wymienia się rycerza Conradusa Pyrnow. Nazwa miejscowości po raz pierwszy pojawia się w 1311 roku. W 1415 roku była tu siedziba rodu von Hinze . Już w 1419 roku jako właścicieli wymienia się rodzinę von Heidebreck/Heydebreck/. Do XVIII wieku podział wsi na kilka własności , na początku XIX wieku udało się scalić większość ziem we wsi w jeden majątek należący do podporucznika Christiana von Heidebreck. Poza tym majątkiem przetrwał drugi , nazwijmy go majątkiem B, leżącym na południowo-zachodnim krańcu wsi. Prawdopodobnie należał do takich rodów jak: von Wacholtz, von Schultz. W 1910 roku 100 hektarowy majątek B należał do Wiily Hager`a. Majątek A należący do von Heidebreck, od 1905 roku jest w posiadaniu rodu von Kamecke. W 1910 roku jako właściciela majątku A wymienia się Albrechta von Kamecke. Majątek liczył wtedy 257 ha ziemi. W 1928 roku właścicielem połączonych majątków A i B był nadal Albrecht von Kamecke a majątek liczył 320 ha gruntów. Był on ostatnim właścicielem majątku do 1945 roku.

Parnowo-pałac

Pałac zbudowany dla rodziny von Heidebreck w drugiej połowie XIX wieku, był prawdopodobnie nową siedzibą rodową. Trzykondygnacyjny, zbudowany na planie wydłużonego prostokąta, z czterokondygnacyjną wieżą na planie kwadratu, podpiwniczony. Całość otoczona parkiem krajobrazowym o powierzchni 8 ha.

Prawdopodobnie na terenie majątku B stał dwór, jako stara siedziba rodu von Heidebreck. Jej ostatnim mieszkańcem był Karl Friedrich August hrabia von Heidebreck. Obecnie na miejscu założenia folwarcznego B stoi blok mieszklany oraz garaże.

 WachholtzHeidebreckKameckeKamecke hrabia

Parnowo 1938, zachodniopomorskie