SIBIN /Zebbin/

Miejscowość położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wspomniana w 1288 roku(Sybin). W 1311 roku lenno Hermannusa de Sibin. Na przełomie wieków XIV i XV wieś w posiadaniu rodu von Steinwehr, która w 1404 roku odsprzedała część wsi miastu Wolin oraz wolińskim cystersom. Kolejnym właścicielem jest Kurt von Muckerwitz, który zostaje wymieniony w 1419 roku. W 1432 roku jako właściciel wsi figuruje Konrad von Muckerwitz. Od 1491 roku jako patronów miejscowego kościoła wymienia się rodzinę von Flemming, która od około 1500 roku jest w posiadaniu wsi a sam majątek należał do nich do 1945 roku. W 1628 roku we wsi trzy majątki rycerskie, wszystkie należące do rodu von Flemming. W 1910 i 1928 oraz 1939 roku właścicielem majątku był porucznik Richard von Flemming a dobra obejmowały 539 ha gruntów.

Steinwehr 1Steinwehr 2

Flemming

Flemming hrabia Rzeszy

 

 

 

 

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Sibin-dwór

Nieistniejący dwór prawdopodobnie zbudowany na przełomie XVIII/XIX wieku za czasów Carla Berenda Sigismunda von Flemming (1779-1835). W tym czasie założony park krajobrazowy.

Sibin