Radostów /Carlstein/

Miejscowość położona w gminie Cedynia powiatu gryfińskiego. Wieś założona w 1811 roku przez baronów von Holzendorf, stary ród nowomarchijski. Od 1840 roku właścicielem był porucznik baron Eduard von Holzendorf. W 1879 roku majątek o powierzchni 534ha należał do rodziny von Stülpnagel-Dargitz. Ich majątek w 1896 roku obejmował 669,59ha łącznie z 3 folwarkami. Wzmiankowana Iga von Stülpnagel-Dargitz, z domu baronówna von Holzendorf, zmarła w 1910 roku. W 1914 roku majątek obejmował 663ha i należał do rodziny Ernsta von Kalitsch. W skład majątku wchodziły folwarki: Michałów(Birkholz), Patrów(Klosterrӓhne), Parchnica(Parchnitz) i Idashof. W 1929 roku właścicielem majątku o areale 708ha należał do Leopold von Kalitsch(ur.1889r. Z tego rodu wymieniona Elisabeth, zmarła w 1912 roku oraz Ernst urodzony w 1855 roku.

MAJĄTEK

Po założeniu zachowały się budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy z pierwszej połowy XIX wieku o powierzchni 4ha a także cmentarz rodowy z grobowcem dla baronów von Holzendorf położony w parku.