Rzystnowo /Rissnow/

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1380 roku(Rusperssnowe). W 1523 roku Rzystnowo(Rispernow) było lennem Joachima von Zastrow oraz Petera von Zastrow. W 1594 oraz 1628 roku mowa jest o 3 majątkach rycerskich z siedzibami. W 1628 roku należały one do Petera, Hansa i Reimera von Zastrow. W 1650 roku jeden z majątków należał do Jacobsa Woitschlaffa von Versen, wzmiankowanego jeszcze w 1674 roku. Pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku we wsi dwa majątki rycerskie. Majątek a będący lennem rodu von Zastrow, w 1772 roku jest w rękach Joachima Heinricha von Flemming a następnie jego syna, Joachima Carla von Flemming. Miał dwie córki: z Anną Marią von Ungern ma Annę Marię Hyppolitę Amalię(*07.04.1752), która wyszła za mąż za właściciela Gostynia, Antona von Brockhausen, oraz drugą córkę z małżeństwa z Henriette Hedwig Ernestine von Münchow, Friederike Charlotte Dorothea Hippolyta(*08.04.1760-+14.01.1796), która w 1787 roku wyszła za mąż za Karla Ludwiga Alexandra von Seydlitz-Kurzbach(*14.05.1765-+27.04.1819), syna Franza Gottloba von Seydlitz-Kurzbach i Ernestine Juliane von Damitz. Mieli dwoje dzieci: córkę Sophie Hedwig Juliane Wilhelmine Johannę von Seydlitz-Kurzbach(*17.12.1789) oraz syna Friedricha Karla Phillipa von Seydlitz-Kurzbach(*13.06.1791-+11.04.1830), urodzone w Rzystnowie. Po śmierci Joachima Carla von Flemming w 1776 roku majątek przypadł córce z drugiego małżeństwa, Friederice Charlottcie Dorothei Hippolycie von Seydlitz-Kurzbach. W 1805 roku za 19200 talarów majątek zakupił Adam Friedrich Wegner(Wegener). Majątek b na początku XVIII wieku należał częściowo do Rolofa von Zastrow. Po nim majątek odziedziczyli synowie: Adam Moritz i Bogislaw Ernst. Po śmierci Adama Moritza majątek  w 1735 roku dziedziczy Bogislaw Ernst. Drugą część w 1717 roku Otto von Zastrow sprzedał Joachimowi Heinrichowi von Flemming. W 1744 roku ta część została odkupiona od rodziny von Flemming. Posiadał ją Carl Ernst Erdmann von Zastrow. Po jego śmierci majątek dziedziczy wdowa, Anna Charlotte, z domu von Grape. Po jej śmierci majątek dziedziczą jej dwie córki: Charlotte Wilhelmine Friederike Krause oraz Caroline Amalie Juliane von Zastrow. Cały majątek b dziedziczy Charlotte Wilhelmine Friederike Krause, żona kaznodziei, która po śmierci męża wychodzi ponownie za mąż za właściciela majątku a, Adama Friedricha Wegner(Wegener). Rok po śmierci męża w 1829 roku wdowa sprzedaje majątek b Augustowi Ferdinandowi Krause. Scalone dobra w 1851 roku zostały sprzedane Johannowi Holtz.  W 1870 roku majątek obejmował 7392 morgi ziemi a w 1879 obejmował 662,30 ha ziemi. Na początku XX wieku dobra własnością rodziny Bünning. W 1910 roku właścicielem dóbr był Wilhelm Bünning a dobra obejmowały 222 ha ziemi. W 1928 i 1939 roku dzierżawcą dóbr był M.Wesenberg a majątek obejmował 234 ha gruntów. Właścicielem nadal był Wilhelm Bünning.

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

Po zespole przy drodze zachował się dwukondygnacyjny budynek prawdopodobnie własność zarządcy majątku. Dawny dwór rozebrany po 1945 roku.