Rymań /Roman/

HISTORIA WSI

Wieś gminna położona w powiecie kołobrzeskim. Po raz pierwszy wymieniona w 1269 roku. Od XIV wieku była lennem rodu von Manteuffel. Ostatnim właścicielem wsi z rodu von Manteuffel był Henning Anton, którego majątek po zlicytowaniu kupił w 1743 roku Ludwig Julius von Seld, który już w 1748 roku sprzedaje dobra Johannowi Wilhelmowi Christiphowi Steobanus. Potomkowie Johanna W.Ch. Steobanusa w 1803 roku otrzymują tytuł szlachecki, przyjmując nazwisko  Steobanus von Wriechen. W 1851 roku majątek zakupił Aleksander Andre z Ramlewa. W 1870 roku kolejnym właścicielem majątku zostaje Julius Hoffman. W latach 1896-98 dobra w posiadaniu Wernera von Holtz, kolejnym rodzina von Wojenthin. Na początku XX wieku majątek ponownie w rękach rodziny Hoffman. Od 1918(1914) roku dobra rymańskie zakupił Lothar von Dewitz. W rękach rodziny von Dewitz majątek pozostaje do 1945 roku. Po śmierci Lothara majątkiem zarządzała wdowa po nim, Mararette von Dewitz, z domu von Buxhöveden.

Manteuffel Manteuffel hrabia

Wriechen

Dewitz

Rymań-dwór

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

Prawdopodobnie w 1751 roku nieznany nam z wyglądu dwór został przez Johanna Wilhelma Christipha Steobanus przebudowany do formy jaka widoczna jest na pocztówce powyżej. Kolejną przebudowę pałacu dokonał Lothar von Dewitz w 1920 roku. Po 1945 roku był własnością Skarbu Państwa pod zarządem miejscowego PGR. Pod koniec lat 80-tych po przeprowadzonym remoncie pałac zaadoptowano na hotel i restaurację. Kolejne remonty pałacu doprowadziłydo pozbawienia go oryginalnego wyposażenia. Po kolejnym remoncie w pałacu mieści się trzygwiazdkowy hotel, restauracja a w piwnicach winiarnia. Obok pałacu resztki zabudowy folwarcznej. Z tyłu resztki parku krajobrazowego.

Screen Shot 002