Rekowo /Reckow/

Wieś położona w gminie Radowo Małe powiatu łobeskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Była lennem rodu von Borcke. W XVII wieku właścicielem dóbr i fundatorem kościoła był Filip Georg von Borcke. W 1668 roku dobra posiada Franz Joachim von Borcke. Kolejnymi właścicielami z rodu von Borcke byli: w 1692- Franz Heinrich, w 1744- Georg Phillipp, w 1771- Georg Friedrich. W 1789 roku majątek stał się własnością Johanna Georga von Loeper, ale w 1793 ponownie w rękach rodu von Borcke – właścicielem jest Ernst August Phillipp von Borcke-Kankelfitz. W 1798 roku dobra posiada Phillipp Johann Georg von Borcke. Od 1803 roku na kilkanaście lat w rękach rodu von Schmude– wymieniony Christian Friedrich. Od 1828 roku właścicielem jest Georg Friedrich Ludwig von Borcke. Kolejni właściciele z tego rodu: w 1837 roku- Ludwig Albert von Borcke-Bonin, 1857- Louise, 1871- Georg, 1883- Erich, 1921- Ulrich von Borcke. W 1910 roku dobra liczyły 492,01 ha gruntów a w 1929 roku 503 ha gruntów.

Rekowo pow. Łobez, zachodniopomorskieRekowo pałac

W północno-wschodnej części wsi położony był majątek ziemski składający się z dworu, zabudowań gospodarczych oraz parku. Po założeniu zachował się park dworski z 2 połowy XIX wieku oraz budynki gospodarcze.

Rekowo 1929, zachodniopomorskie