Noskowo /Notzkow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Sławno powiatu sławieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1317. Pojawia się w dokumencie , w którym książęta Bogusław V, Barnim IV i Warcisław V potwierdzają przywileje miasta Sławno. Pojawia się tam Stanislaus de Nossikow, członek rodziny von Prich. Później wieś w rękach rodu von Natzmer. W 1656 roku część dóbr zostało zakupionych przez rodzinę von Zitzewitz, w 1729 roku część dóbr zakupiła rodzina von Kleist. W 1765 roku majątek należał do Friedrich Wilhelm von Zitzewitz. Na początku XIX wieku część gruntów w rękach rodziny von Schwirchow. W 1834 roku majątek zakupiony przez Friedricha Zutz. W 1908 roku majątek odkupiony od rodziny Zutz przez Heinricha hrabiego von Zitzewitz. Ostatnim właścicielem dóbr był Peter Georg von Zitzewitz.

Pałac przed przebudową

Pałac po przebudowie

Noskowo pałac

We wsi założenie pałacowo-parkowe. Pałac zbudowany w połowie XIX wieku przez ówczesnych właścicieli- Wilhelma lub Georga Zutz. Eklektyczny, zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, podpiwniczony, kryty dachem czterospadowym. Na początku XX wieku rozbudowany o wieżę i ryzalit elewacji tylnej. Do założenia prowadzą dwie drogi- jedna asfaltowa, przy której rosną dwa dęby szypułkowe oraz druga, brukowa obsadzona klonami pospolitymi.

Nockowo 1938, zachodniopomorskie