Narost /Nordhausen/

Wieś położona w gminie Chojna powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1248 roku(Narst) będąc w tym czasie własnością klasztoru Lehnin. W XIV wieku wzmiankowana pod nazwami: Narthusen, Barchusen. Po majątków klasztornych, w 1572 roku lenno Leonharda von Stoer(Stor), wymieniona również w 1608 roku(Stoere). W 1644 roku wieś w rękach rodu von Plӧtzen(Plötz). W latach 1688-1792 własność rodu von Schӧning. Od 1792 roku częste zmiany właścicieli: von Mühlheim z Gądna(1792), Carl von Knobelsdorff(1798-1800), von Goldbeck(1803), hrabia von Haslingen(1805-1839), Alexander Schultze(Schulze)(1839-1857), którego majątek w 1850 roku obejmował 5139mórg ziemi.  Od 1864 roku własność Berndta von Gerlach(zm.1889r.). W 1879 roku majątek rodu von Gerlach obejmował 336ha gruntów. W 1896 roku majątek Berndta Leopolda von Gerlach(ur.1879r.) obejmował 1499,56ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 1374ha i należał do B.C. von Gerlach. W skład majątku wchodziły folwarki: Szczygłów(Elisenhof) i Głębokie(Gerlachshoop). W 1929 roku majątek fabrykanta berlińskiego Ernsta Dannenberg o powierzchni 1386ha.

MAJĄTEK

Po założeniu pałacowo-parkowym zachował się park krajobrazowy zaprojektowany przez słynnego pruskiego ogrodnika i architekta krajobrazu doby klasycyzmu Petera Josepha Lenné’go. Pałac zburzony podczas działań wojennych w 1945 roku. Obok zachowały się zabudowania gospodarcze byłego majątku.