Nowogard /Naugard/

Miasto gminne powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowane w 1268 roku, kiedy było własnością biskupa kamieńskiego Hermanna von Gleichen. Od 1274 roku lenno Ottona hrabiego von Eberstein z Brunszwiku. Posiadali miasto do 1663 roku, do śmierci ostatniego z rodu von Eberstein. Miasto przejął Ernst Bogislaff książę zu Croy und Aerschott, hrabia zu Fontenoy und Bajon, Pan na Dampmartin i Vinstingen, biskup kamieński(26.08.1620-07.02.1684),syn księcia Ernsta de Croy i Anny, córki księcia pomorskiego Bogusława XIII. Od 1684 roku własność elektorów brandenburskich.

ZAMEK

W mieście kompleks zabudowań zamkowych  zbudowany przez rodzinę von Eberstein w XIII wieku, rozbudowany w XIV wieku, przebudowany w XVIII i XIX wieku. Od 1820 roku zaadoptowany na więzienie. Funkcję tą pełni do dzisiaj. Spalony podczas buntu więźniów w 1989 roku.