Niesporowice /Hasselbusch/

Wieś położona w gminie Pełczyce powiatu choszczeńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1337 roku. W tym czasie należała do  Heinricha Garbe. Od XVI do XVIII wieku własność rodu von Waldow. W 1770 roku wchodzi w skład dóbr Augusta E. von Schöning, od 1818 roku rodu von Sydow. W 1857 roku właścicielem był Hellm. von Sydow. W 1879 roku majątek obejmował 1789,55ha gruntów. W 1914 roku majątek wielkości 1209ha należał do Sittah Thilo von Brand, z domu baronówna von Carnap i jej córki Georginy von Brand. W 1929 ich majątek obejmował 1355,5ha.Rodzina von Brand posiadała dobra do 1945 roku