NIEBUSZEWO-SZCZECIN /Zabelsdorf/

Dawna wieś, obecnie osiedle administracyjne Szczecina. Po raz pierwszy wymieniona w 1260 roku w dokumentach księcia Barnima I, gdzie wymieniony jest prawd. założyciel wsi niejaki Zabel(stąd nazwa wsi) a będąca własnością rycerza Ruderusa. W tym samym roku dochód ze wsi przyznany klasztorowi cysterek w Szczecinie. Po sekularyzacji dóbr ok. 1441 roku przechodzi na własność domeny książęcej a później miasta Szczecin. W XVIII wieku majątek w rękach radcy wojennego Winkelmann. W1822 roku w rękach Moritza Heinricha von Wittke(n)(*1789-+1862). Później dość częste zmiany właścicieli: w 1830 roku niejaki Rabe, 1832 kupiec Carl Schleich, w 1851 roku Dr Schrader i Dr Menz, w 1853 roku kupca z Berlina Stachow. W 1879 roku jego majątek obejmował 216 ha gruntów. W latach 80-tych majątek zakupił Louis Schwartzkopff. Później dobra posiadał jego syn Adolph. W 1928 roku majątek obejmujący 104 ha gruntów posiadał E.Harms.

Oto zdjęcie rodziny Schwartzkopff przed dworem w Niebuszewie w 1885 roku. W tym miejscu serdeczne podziękowania składam Panu Hansowi Nordsiek.

Obecnie na terenie majątku osiedle mieszkaniowe przy Al. Przyjaciół Żołnierza i ul. Księcia Warcisława.