Nosowo /Nassow/

Nosowo pałac

 

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Biesiekierz powiatu koszalińskiego. Początki wsi sięgają XIV wieku, kiedy należała do rodziny Holken. Po jej wygaśnięciu staje się gniazdem rodowym dla rodu von Munchow. Własność ziemską we wsi posiadała również rodzina von Heydebreck. W XVIII wieku częste zmiany właścicieli. W 1779 roku dobra zakupuje rotmistrz Georg Christoph von Heydebreck z zastrzeżeniem zachowania prawa lennego dla rodziny von Munchow. W połowie XIX wieku na krótko dobra wracają do rąk rodu von Munchow, by ostatecznie stać się majątkiem w rękach barona von Sprenger. W 1910 roku jako właściciela wymienia się barona Dietricha von Sprenger. Majątek liczył wtedy 1050 ha, w tym 688 ha lasów. Po 1945 roku majątek przejęty przez Administrację Lasów Państwowych, od 1978 roku w rękach PGR w Stanominie. Od 1984 roku w posiadaniu Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, od 2002 roku należy do Komendy Głównej OHP w Warszawie.

PAŁAC

Pałac wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku dla rodziny von Sprenger. Murowany na kamiennych fundamentach, zbudowany na planie prostokąta z dwiema kwadratowymi wieżami od strony południowej oraz wieżą ośmioboczną od strony północnej. Do wejścia głównego prowadzą szerokie schody przeżucone nad niewielką fosą. Ciekawa bogata sztukateria oraz wystrój ścian pałacu. Obecnie pałac spełnia funkcję hotelu oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP. Pałac leży w otoczeniu parku krajobrazowego o powierzchni 16 ha.

Prawdopodobnie we wsi stał zamek dla pierwszych właścicieli z rodu von Munchow. Lokalizacja nie znana.

Munchow

Heidebreck

 

 

 

Nosowo zachodniopomorskie