Świątki /Tempelhof/

Świątki zachodniopomorskie

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Nowogródek Pomorski powiatu myśliborskiego. Pierwsza wzmianka pochodzi z połowy XIII wieku. Należała wtedy do joannitów. W 1765 roku jako właściciela majątku wymienia się Carla von Knoeringen. Pod koniec XVIII wieku należała do domeny królewskiej Karsko. Na początku XIX wieku należała do majątku w Nowogródku Pomorskim. Po podziale Nowogródka na dwie części, część  sprzedana w ręce prywatne, od 1845 roku nosi nazwę Tempelhof. W latach 20-tych XX wieku rozparcelowano majątek a w pałacu ulokowano dom starców. Po 1945 roku pałac zniszczony i rozebrany. Pozostałością są resztki fundamentów oraz resztki parku otaczający pałac.

Knoeringen