Świniec /Schwenz/

Miejscowość położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1331 roku(de Zwenze) będąc lennem Knuda i Nicolausa von Schwenz. W 1360 roku lenno Nikolausa i Henninga von Knuth. W 1369 roku ponownie wymieniana jako Swentz. W XV wieku we wsi dwa majątki rycerskie a i b należące do rodów: von Knuth oraz von Plӧtz. Majątek a w 1419 roku lenno Rickwina von Plӧtz, w 1499 roku Roloffa von Plӧtz. W 1490 roku majątek b należący do Klausa i Heinricha von Knuth a majątek a należący do Simona von Plӧtz. W XVI wieku we wsi nadal dwa majątki rycerskie, b należący do rodu von Steinwehr, a do rodu von Plӧtz. W 1500 roku i 1523 roku majątek b w rękach Petera von Steinwehr. Z tego rody wymienia się jeszcze: Tewesa von Steinwehr i Wulfa von Steinwehr(XVI w.). Majątek a należał do rodu von Plӧtz, z którego wymieniono:  Klausa von Plӧtz(XVIw), Bernda von Plӧtz(1523), Jochena von Plӧtz(1587). W XVIII wieku podział wsi na: 2 majątki należące do rodu von Plӧtz(majątki a i c) oraz majątek b należący do rodu von Steinwehr. Majątek a należący do zmarłego w 1614 roku Eustachiusa von Plӧtz przez 4 pokolenia(Henninga von Plӧtz(zm.1629), Henninga von Plӧtz(XVIIw), Kaspara von Plӧtz(zm.1657), Eggerta von Plӧtz(zm.1695) i Joachima von Plӧtz(zm.1701), Eggerta Georga von Plӧtz(zm.1758), Karla Christopha von Plӧtz(zm. 1755)),  przeszły w ręce kapitana Bernharda Ludwiga von Plӧtz, który w 1765 roku sprzedał majątek Johannowi Fromboldowi baronowi von Mirbach, który w 1777 roku odsprzedał majątek a za 5000 talarów Franzowi Balthasarowi Schönbergowi von Brenckenhoff, pruskiemu tajnemu radcy finansowemu, szefowi Obwodu Nadnoteckiego, budowniczemu Kanału Bydgoskiego. Majątek b był starym lennem rodu von Steinwehr w 1523 roku należącym do Petera von Steinwehr oraz do Daniela Christopha von Steinwehr i jego synów. W 1736 roku kapitan Caspar Friedrich von Steinwehr i jego brat porucznik Heinrich Joachim dokonali podziału majątku. Za 13500 florenów majątek b przejął Caspar Friedrich von Steinwehr, a po jego śmierci jego synowie, Richard Joachim Erdmann i Heinrich Ehrenreich von Steinwehr. Po ich śmierci dobra odziedziczył pułkownik Paul Henning von Steinwehr oraz bracia kapitan Christian Ludwig i Fӓhnrich Ewald Adam Ernst von Steinwehr. W 1777 roku majątek b za 12201 talarów został sprzedany  Franzowi Balthasarowi Schönbergowi von Brenckenhoff, który w 1777 roku przejął również majątek c po śmierci porucznika Carla Christopha von Plӧtz i jego synów, porucznika Carla Ludwiga i Joachima Henninga. W ten sposób scalił majątki we wsi w jeden. Po jego śmierci majątek odziedziczyła wdowa, Elisabeth Gottliebe, z domu von Papstein oraz porucznik Leopold Schönberg von Brenckenhoff i rodzeństwo Franziska Carolina Philippina Elisabeth oraz Leopoldine Frederike Eleonore Gottliebe Schönberg von Brenckenhoff. W 1784 roku za sumę 51000 talarów sprzedali majątek rycerzowi Zakonu Joannitów majorowi Christianowi Wilhelmowi Ludwigowi hrabiemu von Wartensleben ze Świerzna. Ten ostatni w 1788 roku odsprzedał majątek kapitanowi Heinrichowi Gottliebowi von Planitz i jego żonie Wilhelminie Franzisce Sophie, z domu von Knuth. Po dwóch latach odsprzedali majątek Wilhelmowi Karlowi hrabiemu von Dyhrn, po którym w 1802 roku majątek odziedziczył Friedrich Bogislaw von Heyden. W 1802 roku niewielka część gruntów(800 mórg ziemi) była własnością szambelana dwory, Sigismunda Ludwiga Joachima von Brockhüsen z Sulikowa ale już w 1804 roku ta część należała do Friedricha Bogislawa von Heyden. W 1828 roku majątek odziedziczył syn Friedricha Bogislawa, Herman von Heyden, który w 1841 roku sprzedał dobra Friedrichowi Holtz. Ten w 1854 roku odsprzedał majątek Ernstowi Matthiasowi von Kӧller z Łoźnicy, który w 1863 roku odsprzedał majątek swojemu młodszemu synowi, Hugonowi von Kӧller. Rodzina von Kӧller posiadała majątek do 1945 roku. W 1910 roku dobra liczyły 778 ha gruntów i należały do Hugo von Kӧller. W 1928 i 1939 roku majątek liczył 800 ha gruntów i należał do Waltera von Kӧller.

Steinwehr 2

Steinwehr 1

Ploetz 1

Brenkenhoff

Papstein von

Heyden

Koeller

swiniec-zachodniopomorskie

Swiniec14sierpień 2011 (1) Swiniec14sierpień 2011 (7) Swiniec14sierpień 2011 (8) Swiniec14sierpień 2011 (10) Swiniec14sierpień 2011 (12) Swiniec14sierpień 2011 (13) Swiniec14sierpień 2011 (14) Swiniec14sierpień 2011 (15) Swiniec14sierpień 2011 (16) Swiniec14sierpień 2011 (17) Swiniec14sierpień 2011 (5) Swiniec14sierpień 2011 (6)

Pozostałością po założeniu pałacowo-parkowym jest zaniedbany park krajobrazowy a w nim ruiny pałacu do wysokości piwnic, które są zasypane gruzem. W sąsiedztwie  pozostałości po zabudowie gospodarczej.

Świniec, zachodniopomorskie