Trzebieszewo /Tribsow/

Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1331 roku(Tribbezowe) z osobą Pribbeslausa de Tribbezowe. Stare lenno rodu von Witten, który osiadł tutaj już w XII wieku. W 1429 roku lenno we wsi posiada Eggart Brüsewitz a tym samym we wsi dwa majątki rycerskie należące do rodów: von Witten i von Brüsewitz. W 1466 roku z inicjatywy Heinricha von Witten zbudowano we wsi kościół. W 1520 roku odnotowani Joachim i Eggart von Brüsewitz. W 1523 roku odnotowani Gerdt, Henning i Hinrick Witten. W 1628 roku mowa jest o Eggarze von Witten, jedynym przedstawicielu tej rodziny na terenie wsi. W 1663 roku Eccard von Brüsewitz sprzedał miastu Kamień Pomorski majątek rodowy. W tym czasie dochodzi do podziału wsi na część a i b. Część a, mniejsza należała do właścicieli majątku w Grębowie, też z rodu von Witten. Część b była głównym majątkiem  rodziny von Witten i w połowie XVII wieku należała do Hansa von Witten a następnie do jego syna, Wulfa Christopha von Witten. Po śmierci Wulfa Christopha w 1702 roku majatek odziedziczył jego syn, Henning Berndt. W 1752 roku majątek zapisał synowi, kapitanowi Berndowi Friedrichowi von Witten. Po śmierci ojca w 1757 roku, Bernd Friedrich po ugodzie z bratem, kapitanem Georgiem Juliusem von Witten przejmuje cały majątek rodowy, który zapisał jedynemu synowi, porucznikowi Carlowi Henningowi Gustawowi von Witten. W 1784 roku za 11000 talarów majątek został wydzierżawiony staroście Georgowi Christianowi Gottfriedowi von Puttkamer. W 1788 roku część majątku za tę samą cenę wydzierżawiono(sprzedano?) burmistrzowi Carlowi Gottfriedowi Schӧppenthau. W 1828 roku właścicielem majątku we wsi był kapitan Carl Giersberg. Później dość częste zmiany właścicieli: w 1846 dobra należą do Hermanna von Redern, w 1859 roku do Friedricha Ludwiga Ferdinanda Darkow. W 1910 i 1928 roku majątek należał do Friedricha Wesenberg i liczył 290 ha gruntów w 1910 roku i 152 ha gruntów w 1928 roku. Do 1945 roku majątek był własnością rodziny Wagner, którego majątek w 1939 roku obejmował 152 ha gruntów.

Witten

Bruesewitz

Trzebieszewo10sierpień 2011 (1) Trzebieszewo10sierpień 2011 (2) Trzebieszewo10sierpień 2011 (3) Trzebieszewo10sierpień 2011 (31) Trzebieszewo10sierpień 2011 (32)

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE

W skład założenia wchodzi: dwór, podwórze folwarczne, budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy.

Trzebieszewo, zachodniopomorskie