Śniatowo /Schnatow/

Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1378 roku(Snatowe) kiedy była własnością Heinricha von Tessin. W 1408 dobra przechodzą w ręce Heinricha Maaske z Rzewnowa, później należą do Kalusa(Klausa) Maaske(1436). W 1448 roku wymieniany jest Joachim Troghe. W 1462 roku wymieniony Jasper Maaske, posiadający dobra Śniatowo, Gardziec i Płastkowo. Prawdopodobnie pod koniec XV lub na początku XVI wieku doszło do podziału wsi na dwie części: a i b. Część b od 1515 roku należała do rodziny von Flemming, część a do rodziny von Mellin-Gahnz z pobliskiego Gańca. W 1703 roku Hosrath Carl Bogislaw von Mellin odkupił majątek b od Caspara Sigismunda von Flemming. Tym samym połączył majątki a i b w całość. Kolejnym dziedzicem dóbr był Friedrich Wilhelm von Mellin a po jego śmierci majątek odziedziczył Wilhelm Heinrich von Mellin. Kolejnym Panem na Śniatowie był porucznik Joachim Friedrich von Mellin oraz jego brat Wilhelm Heinrich von Mellin. W 1767 roku na 25 lat dobra wydzierżawia Ernst Friedrich von Lepel z Chynowa. Po nim majątek przejmuje jego syn, porucznik Philipp Sigismund von Lepel. Za 12 tys. talarów dzierżawę wykupił kapitan Gotthilf Christian Kurt von Mellin.  W tym samym czasie w roku 1792 pretensje do części majątku, należącego kiedyś do rodu von Flemming zgłosił w imieniu swojego brata Juliusa Friedricha Wilhelma, Franz Bernd Johann Sigismund von Flemming, otrzymując odpowiednią rekompensatę za utracony majątek. Po  śmierci kapitana Gotthilfa Christiana Kurta von Mellin majątek przejmują jego córki, które w 1803 roku odsprzedały dobra porucznikowi Henningowi Ludwigowi Dionystusowi von Blankenburg z Mechowa. W 1834 roku dobra zakupił August Ludwig Magnus Appel z Płastkowa. W 1852 roku własność Ferdinanda Appel. W 1861 roku właścicielem dóbr zostaje Gustav Voss. Od 1889 roku majątek jest w rękach rodu von Flemming z Benic. W 1910 roku dobra liczyły 570, 68 ha gruntów a właścicielem był Kurt/d/ hrabia von Flemming. W 1928 roku majątek nadal był w rękach Kurt/d/a hrabiego von Flemming i liczył 571 ha gruntów. Był ostatnim właścicielem Śniatowa do 1945 roku.

Śniatowo-ok.Kamienia Pomorskiego, pałac von Flemmingów

Śniatowo, zachodniopomorskie

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

We wsi na obrzeżach parku stoi pałac z 1901 roku, w swojej pierwotnej formie w stylu eklektycznym. W czasie działań wojennych w 1945 roku doszło do zniszczenia dachu oraz górnego piętra. Przez lata pozostawał w ruinie. Podczas dokonanej odbudowy i remontu nie odbudowano dachu w pierwotnej formie, zastosowując płaskie zadaszenie, zlikwidowano wieżę, zwieńczenie frontowego ryzalitu. W środku zachował się neorenesansowy kominek, sztukaterie, posadzka na werandzie i parkiety. Od 1960 roku w pałacu mieści się Dom Pomocy Społecznej.

Śniatowo- pałac od frontu Śniatowo-widok od dziedzińca wewn. Śniatowo-część balustrady Śniatowo-herb właścicieli-von Flemmingów Śniatowo-wejście do pałacu

 

 

 

 

2018r.