ŚWIESZEWO /Schwessow/

Wieś założona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1396 roku, kiedy była lennem rycerzy Clausa i Heinricha de Steinwehr. W 1498 wieś w rękach Hansa von Steinwehr. W 1509 roku wzmiankowany Joachim von Steinwehr, Peter i Tewes von Steinwehr. W 1619 roku książę Ulrich potwierdza lenno dla Joachima i Jacoba von Steinwehr. W XVII wzmiankowani: Carsten, Michel, Asmus, Jacob, Claus. W XVIII wieku podział wsi na cztery działy majątkowe. Majątek A w 1714 roku należał do Daniela Christopha von Steinwehr, później jego syna Daniela Joachima. Dnia 03.09.1743 roku majątek przejął major Heinrich Adolph von Dittmansdorf. W 1765 roku majątek w posiadaniu kapitanowej von Steinwehr, z domu von Flemming. Po śmierci jej syna Heinricha Ehrenreicha majątek dziedziczy drugi z synów, Paul Henning von Stenwehr. Po nim dobra przejmuje kapitan Christian Ludewig von Steinwehr oraz Fahnrich Ewald Adam Ernst i Heinrich Ehrenreich von Steinwehr. W końcu dobra otrzymuje siostra w/w Frederica Sophia, zamężna za kapitana Lorenza Friedericha von Puttkamer. Dnia 05.03. 1779 roku sprzedaje majątek Sigismundowi Corneliusowi Ludewigowi von Fransecky i jego 7 dzieciom: Heinrich Johann Sigismund, August Friederich Wilhelm, Wilhelmina Dorothea Katharina, Otto Carl, Wilhelm, Leopoldina Christiana Beata, Charlotta Johanna Carolina i Louisa Friederica Antonia. Majątek B należący do rodziny von Steinwehr był w tym czasie zadłużony. Majątek C i D należał do Jürgena Christiana von Steinwehr i jego syna Daniela Christopha. Po śmierci Daniela w 1757 roku majątek dziedziczy Ewald Adam Ernst von Steinwehr. Po śmierci Ewalda w 1771 roku majątek C przypada Heinrichowi Ehrenreichowi von Steinwehr. Majątek D w 1704 roku był w posiadaniu Heinricha von Meseritz, od którego majątek D zakupił Johann Rudolph von Steinwehr. Po nim majątek dziedziczy jego syn, Paul Henning(1730) a po jego śmierci w 1778 roku wdowa z domu von Petersdorf. W 1778 roku majątek przejmuje Ewald Adam Ernst von Steinwehr. Majątek A należał do rodziny von Steinwehr do 1802 roku i był w posiadaniu Ernsta Christopha Fredricha. Majątek B, C i D należał na przełomie XVIII i XIX wieku do wdowy von Krause. W 1804 roku majątek A jest w posiadaniu rodziny von Winterfeld. W 1870 roku po scaleniu dóbr majątek należał do Rudolfa Gloxin(1858) i obejmował 5118 mórg ziemi a w 1879 roku 1306,81 ha ziemi. W 1910 roku majątek w rękach Rudolfa Gloxin i liczył 1327 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr liczących 1275 ha ziemi była Pani Helene Krech.

We wsi  istniały dwa założenie dworsko-parkowe.