Ninikowo

Wieś położona w gminie Karnice powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1490 roku kiedy została zakupiona przez Hansa Ubteschaghen burmistrza Neu-Treptow. Od początku XX wieku majątek jest w posiadaniu rodu von Kӧller.  Wymienia się: Eggarda von Kӧller(1905), Clausa von Kӧller(1928), Bogislava von Kӧller. Posiadali majątek do 1945 roku.

We wschodniej części wsi założenie dworskie.

CHŁOPSKIE ZAŁOŻENIA „DWORSKIE”