Duniewo /Dünow/

Wieś położona w gminie Świerzno powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1321 roku(Dunow). Lenno rodu von Grape. W 1432 roku wieś należy do Hermanna von Grape a w 1455 roku do Hansa von Grape z Mechowa. W 1504 roku własność Philippa von Grape. W 1717 roku we wsi dwa majątki należące do rodu von Grape. Po 1740 roku 3 majątki na terenie wsi. Majątek A należał do Steffena Friedricha von Grape, który w 1743 roku sprzedał majątek Carlowi Friederichowi von Grell, odkupiony po 24 latach przez kapitana Adama Gottholda (Gottlieba) von Grape w 1767 roku. Po jego śmierci od 1799 roku w posiadaniu jego syna, Carla Georga Adama Rudolpha von Grape, który mieszkał we dworze na terenie majątku A do 1804 roku.  Majątek B należał do Wolfa Joachima von Grape oraz jego syna Joachima Wilhelma, po śmierci którego przeszły dziedziczeniem na braci: Dubislava Johanna Albrechta i Friedericha Wilhelma Sigismunda von Grape. W 1762 roku majątek zakupiony przez wdowę po Joachimie Wilhelmie von Grape, Marię Louisę, z domu von Blankensee, która w testamencie zapisała majątek swojej siostrzenicy Frederice Eleonorze von Güntersberg. Do 1788 roku był w rękach Josuego Wilhelma von Grell, który odsprzedał dobra rodzinie von Grape. Majątek C był w posiadaniu Jaroslava Heinricha von Grape, a po jego śmierci dobra odziedziczyła wdowa, Dorothea Maria, z domu von Benckendorf. Po jej śmierci i po śmierci jej jedynego syna, Joachima Heinricha von Grape decyzją prawną z 1745 roku majątek dziedziczy siostra zmarłej, Barbara Louisa von Troye. Prawdopodobnie decyzja unieważniona gdyż w 1764 roku wdowa po Jarislavie Heinrichu von Grape, Antoinetta Juliana z domu Iwatzhofen, przepisuje majątek córce, Sophii Katharinie von Pustar-Puttkammer, której mąż w 1768 roku sprzedał majątek Carlowi Friederichowi von Grell, synowi Josuego Wilhelma, właściciela majątku B. W 1804 roku były dwa majątki należące do rodów von Grape i von Grell. Około 1828 roku dobra przejęła rodzina von Lukowitz. Majątek A był w posiadaniu Carla von Lukowitz, a majątek B i C należał do jego szwagierki, z domu von Brockhusen. Po jej śmierci majątki B i C przejmuje generał-porucznik Carl von Lukowitz(+1851). W 1851 roku scalonym majątkiem zarządza Strecker. W następnych latach majątek zakupił Ferdinand Krause z Kamienia Pomorskiego. Po jego śmierci od 1865 roku dobra dziedziczy wdowa a następnie od1866 roku syn, Ernst Krause. W 1910 roku właścicielem dóbr nadal był Ernst Krause a majątek liczył 441 ha gruntów. W 1928 roku dobra liczyły 530 ha gruntów. W 1939 roku majątek obejmował 530 ha gruntów. Rodzina Krause była właścicielem dóbr do 1945 roku.

Duniewo Duniewo2 Duniewo7 Duniewo9 Duniewo1 Duniewo3 Duniewo4 Duniewo5 Duniewo6

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWE

W północnej części wsi jest zespół dworsko-parkowy oraz folwarczny. Dwór z XIX wieku, piętrowy, podpiwniczony, zbudowany na planie prostokąta.

Duniewo 1912, zachodniopomorskie