DARGOSZEWKO /Neu Dargsow/

Miejscowość położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Założona w 1839 roku przez właściciela Dargoszewa, niejakiego Rucholz. We wsi istniało założenie dworsko-folwarczne. Obecnie bez śladu po założeniu. W 1910 roku właścicielem majątku był niejaki Dӧring a dobra liczyły 178 ha gruntów. W 1928 roku majątek należał do Hansa Badura i liczył 177 ha gruntów. W 1939 roku majątek rodziny Kreplin obejmował 108 ha gruntów.