Dyszno /Ringenwalde/

Wieś położona w gminie Dębno powiatu myśliborskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1337 roku. W tym czasie wieś należała do rycerzy: Fromolda Wutsik, Bornima, Raso i Heynego Witte. Od XV wieku do 1763 roku własność rodu von Schӧnebeck. W 1643 roku należy do Hansa von Schӧnebeck i jego trzech synów: Asche Berndta, Christiana i Asmusa Jürge. Od 1763 roku wieś należy do Friedricha Ernsta barona von Holwede(*12.03.1723-+26.01.1765), żonatego z Marie Elisabeth Colomb, z którą miał dwoje dzieci: syna Heinricha Friedricha Ludwiga Ferdinanda(1762-1817) i córkę zmarła w dzieciństwie. W 1766 roku wdowa Marie Elisabeth von Holwede wychodzi za mąż za Alexandra Georga von Humbold(*22.09.1720), który stał się właścicielem Dyszna, Krężelina. Miał dwóch synów: Wilhelma- słynnego filozofa, językoznawcę, polityka i Alexandra Georga- słynnego podróżnika i przyrodnika. Po śmierci Alexandra Georga w 1779 roku opiekę nad majątkiem i małoletnimi dziećmi przejął Gottlob Johann Christian Kunth, przyjaciel rodziny. W 1793 roku majątek zakupuje Carl Christoph Gottlob von Knobelsdorff z Zielina, który już w 1796 roku odsprzedaje dobra Franzowi von Kleist. Umiera w 1797 roku. Wdowa po nim Albertine z domu von Jungk w 1800 roku wychodzi za mąż za Ferdinanda Heinricha Thomasa von Waldow. W 1801 roku majątek zakupuje rodzina von Rhӧden. Od 1817 roku właścicielem majątku zostaje rodzina Blell. Od 1821 roku dobra przechodzą w ręce Johanna Carla Friedricha Kӧppen(*27.12.1782-+26.06.1834), którego matką była Anna Maria Caroline Blell. Od 1834 roku dobra w rękach Carla Alberta Friedricha Kӧppen, od 1861 roku Ottona Kӧppen, od 1905 Paula Kӧppen. Ostatnim właścicielem majątku do 1945 roku był Hans Kӧppen.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

W południowo-wschodniej części wsi położony był zespół pałacowo-parkowy. Pałac rozebrany w latach 80-tych XX wieku.