Dobropole /Dobberphul/ pow. Kamień Pomorski

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1315 roku(Dubberpol). W 1469 roku należała do Paula von Zastrow ze Strzegowa. W 1509 roku drugi majątek we wsi posiadał Dietrich von Kӧller. Taki podział wsi na dwa rody utrzymał się do początku XIX wieku. W XVII wieku we wsi 3 działy majątkowe: majątek A, B i C. Majątek A i C należały do rodziny von Kӧller a majątek B do rodu von Zastrow. W 1628 roku majątek we wsi posiadał Karsten von Kӧller oraz Krug i Wulff von Zastrow. W połowie XVIII wieku właścicielem był Georg Ludwig von Kӧller. Wg listy wasalnej z 1756 roku jako właścicieli majątku z rodu von Kӧller wymieniono: Zabela Ludwiga współwłaściciela Dobropola i folwarku Grünhӧfe, majora Heinricha Albrechta, współwłaściciela Rekowa, Dobropola i folwarku Grünhӧfe, porucznika Ernsta Mathiasa współwłaściciela Dobropola, porucznika Mathiasa Friedricha, współwłaściciela Dobropola oraz Górek, Rekowa i folwarku Wonnenburg,  porucznika Henninga Bogislafa, współwłaściciela Dobropola i Moracza, major Johann Ernst, współwłaściciel Strzegowa, Dobropola, Rarwina i Moracza. Część gruntów we wsi posiadał ród von Enckevort. W 1777 roku majątek otrzymuje w spadku po ojcu, tereny po bracie Zabelu Ludwigu oraz część gruntów po rodzinie von Zastrow Ernst Matthias von Kӧller(24.07.1719-27.12.1798), żonaty z Dorotheą Augustą von Wedel(+1755). Był budowniczym dworu, obecnie w ruinie. W 1800 roku właścicielem majątku został kapitan Maximilian Friedrich von Kӧller. W 1804 roku posiadał majątki A i C. Majątek B był w rękach Hansa Georga Alexandra Friedricha von Kӧller. Wg spisu wasalnego z 1804 roku majątek we wsi posiadali: Leopold Carl Heinrich i Friedrich Wilhelm Eggert Henning. Posiadali również część gruntów w Rarwinie. Część gruntów we wsi posiadał Carl Ferdinand von Pirch. Do 1828 roku część dóbr należąca wcześniej do rodu von Zastrow należała do Leopolda Heinricha von Plӧtz z Baszewic, później do Friedricha Wilhelma Eggarda Henninga von Plӧtz z Wiejkowa. Majątki zostały scalone przez Maximiliana Friedricha von Kӧller. W 1828 roku we dworze mieszkał Ernst Matthias von Kӧller. Wg spisu wasalnego z roku 1862 właścicielem majątku A był Rechholtz, który majątek ten wykupił w 1860 roku. W 1862 roku wg listy wasalne właścicielem majątku był Ernst Mathias von Kӧller , a w 1868 roku właścicielem dóbr był syn Ernsta Matthiasa, Georg E.M. von Kӧller. W połowie XIX wieku majątek w rękach Maximiliana von Kӧller, pod koniec XIX wieku dobra posiadał Ernst von Kӧller. W 1928 roku właścicielem dóbr był Franz von Kӧller. W 1910 roku majątek liczył 1169 ha gruntów a w 1928 roku 1201,5 ha gruntów a w 1939 roku 1201 ha gruntów. Po 1945 roku własność Skarbu Państwa z utworzeniem na terenie majątku PGR. Po 1990 roku własność prywatna.

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

W skład zespołu wchodzi dwór z 1777 roku o konstrukcji ryglowej, zbudowany na planie prostokąta, w części środkowej piętrowy, kryty dachem czterospadowym, częściowo podpiwniczony. W XIX wieku dobudowano do dworu dwa boczne parterowe skrzydła. W sąsiedztwie położony jest park w stylu francuskim z XVIII wieku o powierzchni 1,93 ha oraz budynki gospodarcze.

ZAMEK

Około 3 km na północ od Dobropola położony był zamek rodziny von Kӧller, którego mury i fosę można było jeszcze zobaczyć w 1780 roku.