NIEWIADOWO /Harmsdorf/

Wieś położona w gminie Goleniów powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana w 1580 roku(Hermannsdorf) należąc do rodu von Flemming z Bodzęcina. W XVII wieku wzmiankowana pod nazwą Hermelsdorf lub Hermestorff. We wsi istniał majątek ziemski. W XVIII wieku właścicielem był Bogislav von Flemming a także wymieniony Franz Friedrich von Flemming. W 1804 roku dobra należały do Franza Berndta Johanna Sigismunda von Flemming, w 1879 roku do Carla von Flemming i liczyły 603,33 ha ziemi. W 1910 i 1928 roku własność Karla von Flemming a dobra obejmowały 618 ha gruntów.  W 1939 roku majątek obejmował 353 ha gruntów.