BIEBRÓWEK /Bewerdick/

Osada śródleśna położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana już w XV wieku. Była starym lennem rodu von Kӧller. W 1735 roku wieś należała do Bogislawa Heinricha von Kӧller Później była w rękach Vetterna von Kӧller i Joachima Christopha i Erdmanna Friedricha von Kӧller. Do spadkobierców majątku w Biebrówku należeli również zgodnie z zapisem z 1786 roku: generał Georg Ludwig von Kӧller-Banner, porucznik Franz Ludwig von Kӧller z Rekowa, kapitan Ernst Matthias von Kӧller z Dobropola, porucznik Albrecht Ludwig von Kӧller z Rekowa, jego brat porucznik Friedrich Wilhelm von Kӧller, Hans Georg Alexander Friedrich von Kӧller z Łoźnicy, jego bracia porucznik Albrecht Julius Carl Ludwig i Maximilian Friedrich von Kӧller. Około 1750 roku majątek przypadł porucznikowi Bogislawowi Ernstowi von Wedel, który był wnukiem jednego z członków rodu von Kӧller. Po jego śmierci majątek w 1756 roku wykupił jego brat, kapitan Friedrich Wilhelm von Wedel. Kolejnym posiadaczem dóbr był wymieniony w 1764 roku joannita Lorenz Georg von Wedel, brat Friedricha Wilhelma i Bogislawa. W 1769 roku majątek został zakupiony przez majora Henninga Bogislawa von Kӧller. W 1775 roku dobra dziedziczy syn siostry majora Henninga, major Moritz Wilhelm von Tornow oraz jego siostra Barbara Elisabeth baronówna von Tornow. Po śmierci majora Moritza majątek w rękach wdowy, Johanny Sophii, z domu Schumacher oraz jej córki Tugendreich Johanny Bernhardine Sophii von Tornow, zamężnej za majora von Hollh. Z zapisów w 1804 roku we dworze zamieszkiwała wdowa Johanna Sophia von Tornow, z domu Schumacher. W 1819 roku majątek zakupiony przez Franza Wilhelma Carla von Flemming. W 1870 roku należał do Carla von Flemming-Basenthin i obejmował 735,80 ha ziemi, a 1879 roku 520 akrów ziemi. W 1910 roku nadal właścicielem był Karl von  Flemming a dobra obejmowały 837 ha gruntów, a w 1928 roku 812 ha gruntów. Obecnie ośrodek agroturystyczny z dworem konstrukcji ryglowej.