Będargowiec /Neu Mandelkow/

Screen Shot 141

 

Osada leżąca w gminie Pełczyce powiatu choszczeńskiego. Założony w połowie XIX wieku folwark za czasów rodziny von Kuycke/Kuhcke/- wymieniany Julius Adolf. Na początku XX wieku jako właścicieli wymienia sie rodzinę von Boltenstern- Albert von Boltenstern. W latach 20-30-tych XX wieku dobra w rękach rodziny Bruchmüller. 

Boltenstern