Bogusławie /Birkenwalde/

Wieś położona w gminie Stepnica powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1805 roku kiedy grunty po starym folwarku należącym do miasta Stepnica zakupił zarządca dóbr państwowych Castner i założył folwark Bogusławie. W 1865 roku właścicielem majątku był Carl Friedrich Wilhelm Castner. Pod koniec XIX wieku właścicielem majątku była fundacja rodziny Holtz. W 1905 roku administratorem majątku był Krüger a w 1910 roku Mohr. W 1910 roku majątek obejmował 383 ha gruntów. Od 1929 roku własność „Staatlische Forsugstiftund der Insel Riems” pod zarządem niejakiego Fischer`a. Po 1945 roku PGR.

ZESPÓŁ DWORSKI

Złożony z dwory z XX wieku, podwórka folwarcznego z budynkami gospodarczymi oraz parku krajobrazowego. Dwór znacznie przebudowany, zbudowany na planie prostokąta, parterowy z użytkowym poddaszem, kryty dachem mansardowym.