Buszęcin /Büssenthin/

Wieś położono w gminie i powiecie kamieńskim, po raz pierwszy wymieniona w dokumentach w 1308 roku(Bussentin), kiedy należała do kapituły kamieńskiej. Prawdopodobnie od XV wieku w części należała do rodu von Koeller, właścicieli pobliskiego Rekowa, wzmiankowanych jako właścicieli wsi w 1648 roku(von Kӧller-Reckow). Na początku XIX wieku część wsi z majątkiem w posiadaniu rodziny von Flemming. W XX wieku doszło do rozparcelowania majątku.

DWÓR

We wsi istniał dwór, w którym na początku XIX wieku rezydował Franz Wilhelm Carl von Flemming, właściciel Maciejewa.