NIEDŹWIEDZISKA /Medewitz/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Ster lenno rodu von Mildenitz. Po śmierci ostatniego męskiego przedstawiciela rodu Wilhelma von Mildenitz dobra odziedziczył jego zięć George Friederich von Edling, ożeniony z córką jego, Marią. W XVIII wieku 4 dobra rycerskie. Majątek A należał do Aegidiusa Carla Bernharda von Edling. Majątek B, C i D był lennem rodu von Plӧtz. Majątek B w połowie XVIII wieku należał do porucznika Joachima Christopha von Plӧtz. Majątek C  należał do wdowy po kapitanie Balthasarze Friederichu von Brockhausen, Louisy Charlotty Hedwigi z domu von Plӧtz. Majątek D był własnością porucznika Carla Gustava von Plӧtz. Prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku dobra zostały scalone przez kolejnych właścicieli, rodzinę von Lettow-Vorbeck. Kolejnym właścicielem majątku zostaje rodzina Gerich. W 1870 roku dobra rodziny Gerich obejmowały 1073 mórg ziemi a w 1879 roku obejmowały 273,84 ha ziemi. Na początku XX wieku majątek przechodzi w posiadanie rodziny Wenzel. Od końca lat 20-tych XX wieku do 1939 roku dobra są w rękach rodziny Hammer.