Przekolno /Gr.Ehrenberg/

Wieś położona w gminie Pełczyce powiatu choszczeńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1250 roku. W 1475 roku lenno we wsi od księcia pomorskiego Bogusława X otrzymał ród von Brederlow. W 1497 roku lenno Nickela von Brederlow oraz jego synowie Richar i Dinnies. Posiadali jeszcze wieś na początku XVII wieku. Kolejno wymienia się rody właścicieli wsi: von Wedel, von Wreech, von Waldow, von Brand-wzmiankowany Christian(XVIIIw.), von Bornstä(e)dt– wymieniony August Friedrich(XVIII-XIXw.).  Posiadali majątek do początku XIX wieku. Kolejnym właścicielem była rodzina von Dewitz, wzmiankowana w 1828r. W 1857 roku majątek stanowi własność Gustava Hoffmann. W 1879 roku majątek o powierzchni 840,75 należał do Edwarda Blomeyer(zm.1888r.). W 1896 roku majątek o powierzchni 887ha należał do wdowy Alwine Blomeyer z Jeny, z domu Schmidt(zm1914r.). W 1903 roku majątek posiada rodzina Simundt. W 1914 roku majątek obejmował 867ha i należał do Wiktora Szulczewsky`ego. Majątek o areale 34ha należał do Anny Anthon, z domu Wolf. W 1929 roku dobra o areale , 867ha posiada  Hedwiga Jouanne.

ZESPÓŁ PAŁACOWY

Pałac zbudowany w XVIII wieku, przebudowany w XIX i na początku XX wieku. Obok park krajobrazowy z XVIII wieku.

FOLWARK

Zachowały się budynki gospodarcze w tym obora, stajnia.