Jarosławsko /Gerzlow/

Wieś położona w gminie Pełczyce powiatu choszczeńskiego. Wzmiankowana w 1337 roku. W tym czasie była częścią dóbr pełczyckich. Od XVI wieku lenno rodu von Wedel. Posiadali majątek do 1945 roku. W XVIII wieku podział wsi na A i B. Część A należała do Lorenza Georga von Wedel, część B do joannity Leopolda Christopha von Wedel. W 1857 roku wzmiankowany Rudolf von Wedel, właściciel majątku B. W 1903 właścicielem dóbr był Bruno, później hrabia Wedigo von Wedel.

PAŁAC

W 1845 roku zbudowano pałac, obok zespół folwarczny oraz założono park krajobrazowy. Pod koniec lat 50-tych XIX wieku obok kościoła powstał mniejszy folwark. Pałac spalony w 1945 roku. W jego miejscu obecnie stoi budynek mieszkalny. Pałac położony był w północnej pierzei podwórza, za nim rozpościerał się park krajobrazowy. W parku mauzoleum rodowe rody von Wedel. Podwórze gospodarcze otoczone budynkami gospodarczymi. Na środku podwórza gorzelnia. Całość otoczona jest kamiennym murem. Główny wjazd na podwórze akcentują stylizowane baszty zwieńczone krenelażem. Majątek w połowie XIX wieku obejmował obszar 1260 ha gruntów, w 1914 roku 955 ha gruntów.