Jagienki /Haegenken/

Osada położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Na terenie dawnego założenia dworsko-folwarcznego obecnie znajduje się Folwark Jagienki prowadzący agroturystykę. Dostęp utrudniony. W XVIII wieku dobra należały do rodu von Apenburg– wymieniony Erdmann Jochen von Apenburg. Od 1804 roku w rękach rodu von Hiller– wymieniony Carl Ludwig von Hiller(1860) oraz Katharina von Hiller z domu Hӧppner(XXw). W 1910 roku kiedy właścicielką była Pani von Hiller dobra liczyły 369,65 ha gruntów. W 1928 roku majątek należał do Erdmanna von Hiller i liczył 311 ha gruntów.

DSC_0044