BUDZIESZOWICE /Korkenhagen/

Wieś  położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza, stare lenno rodu von Stettin– wzmiankowany Samuel von Stettin(1590). W 1742 roku wdowa po majorze Friedrichu Wilhelmie von Stettin, Johanna Eleonora von Stettin z domu von Schӧnfeld  sprzedaje dobra Friedrichowi Albrechtowi von Perband. Dnia 09.08.1764 roku majątek zakupił major Heinrich Levin von Below, który dnia 09.11.1769 roku sprzedaje je Johannowi Franzowi Berndowi von Flemming. W 1790 roku majątek jest w rękach rodu von Blankenfeld i przez małżeństwo staje się własnością rodu von Blanckenburg– wzmiankowany Carl Otto von Blanckenburg oraz Henrietta Auguste von Blanckenburg, zamężna w 1803 roku za Hansa Jürgena von Kleist. W 1804 roku majątek wchodzi w skład dóbr rodu von Kӧsteritz. Od połowy XIX wieku majątek w rękach rodziny Maass. W 1870 roku kiedy właścicielem dóbr był Friedrich Maass dobra obejmowały 1592 akry ziemi a w 1879 roku 406,41 ha ziemi. Kolejnym właścicielem dóbr była rodzina von Petersdorff. W 1905 roku dobra liczyły 155 ha gruntów. Po 1920 roku prawdopodobnie majątek uległ parcelacji. W południowo-zachodniej części wsi położony był majątek ziemski, po którym zachowały się resztki zabudowy folwarcznej oraz park dworski.