Małkocin /Mulkenthin/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Stargard powiatu stargardzkiego. Wieś o korzeniach sięgających średniowiecza, po raz pierwszy wymieniona w 1490 roku. Należała wtedy do rodziny von Weyher. W 1775 roku Christian von Weyher scala rozdrobniony na początku XVIII wieku majątek. Po jego śmierci dobra przypadają jego siostrom. W 1790 roku dobra zakupuje major Mateusz Ferdynand von C(K)armer. W 1820 roku na terenie majątku B, położonym na południowo-zachodnim krańcu wsi stał dwór, w którym zamieszkał właściciel wsi von C(K)ramer. Prawdopodobnie w tym czasie nastąpił podział wsi na majątek A i B. W połowie XIX wieku dobra są w posiadaniu rodziny Franck. Od 1867 do 1945 roku majątek w rękach rodziny von Loeper– wymieniony Kurt von Loeper. Po wybudowaniu pałacu na terenie majątku A, dobra B zmieniły właściciela. W 1905 roku majątek B był w posiadaniu rodziny Havemann. Do 1945 roku są w rękach rodziny Schwahn.

weiher

carmer

loeper

 

 

 

Małkocin pałac

ZESPÓŁ PAŁACOWY

Prawdopodobnie początki budowy pałacu sięgają końca XVIII wieku. Ostateczną formę otrzymał w połowie XIX wieku. Zbudowany na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, kryty dachem naczółkowym. Rozbudowany pod koniec XIX wieku o skrzydło boczne-oficynę. W czasie wojny pełnił rolę magazynu broni. Po 1945 roku w posiadaniu Skarbu Państwa -użytkowany przez PGR z przeznaczeniem na biura i mieszkania pracownicze. W 1977-87 przeprowadzony remont pałacu. Obecnie w rękach Uniwersytetu Szczecińskiego- w latach 2005-2007 zaadoptowany na potrzeby Centrum Edukacji Środowiskowej USz. W sąsiedztwie park krajobrazowy.

Małkocin pałacyk mysliwski

PAŁACYK MYŚLIWSKI- HUBERTUS

Prawdopodobnie zbudowany na początku XX wieku. W 1920 roku należał o rodziny von Lettow, później zamieszkiwany przez Panią von Enckevorth z rodziną. Obecnie budynek szkolny.

malkocin-b-zachodniopomorskie

ZAŁOŻENIE DWORSKIE- MAŁKOCIN B

Dawny majątek ziemski położony w południowo-zachodniej części wsi. Pozostałością po założeniu są resztki zabudowy gospodarczej.

malkocin-1891-zachodniopomorskie

MAŁOMICE /Mallmitz/

Wieś gminna położona w powiecie żagańskim. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1329 roku. Od 1397 roku wieś należy do rodu von Kittlitz. W 1431 roku wymienia się też rodzinę von dem Borne.  Pod koniec lat 30-tych XVI wieku wieś jest w rękach rodziny von Schoenaich. Od 1560 roku Małomice ponownie w rękach rodu von Kittlitz– braci Kacpra, Fryderyka, Karola i Leonarda. Na przełomie wieku XVI  i XVII właścicielami wsi jest rodzina von Tschammer. Od 1632 do 1633 Małomice były w rękach Karola Hannibala von zu Dohna. Po śmierci ostatniego z von Kittlitzów,  Jana Zygmunta w roku 1680, Małomice przechodzą w ręce rodu von Redern poprzez małżeństwo Ursuli Marii von Kittlitz z Karlem Moritzem von Redern. Od 1766 roku do 1945 roku w rękach rodziny von zu Dohna.

ZAMEK/PAŁAC

Prawdopodobnie w XIV/XV wieku przez rodzinę von Kittlitz została wybudowana siedziba rodowa- zamek o nie znanej lokalizacji i wyglądzie. Przypuszcza się, że  na fundamentach zamku  von Kittlitzów rodzina von Redern buduje dwór obronny. W 1698 roku Gotfryd von Redern na fundamentach poprzedniej siedziby wybudował pałac wzorując się na rezydencji von Lobkowitza w Żaganiu. Pałac zniszczony przez wojska napoleońskie, odbudowany w połowie XIX wieku. Zniszczony w 1945 roku podczas działań wojennych.

Małomice Małomice- lubuskie Małomice- pałac od strony stawu Małomice z korespondencją arystokracji, lubuskie

Małomice-palac zu Dohna, lubuskie

Małomice-park001 Małomice-park002

Małomice-pałac, lubuskie

PAŁACYK

Małomice- mały pałac

WILLA

Małomice- willa w ogrodzie Małomice-willa, lubuskie

Małomice, lubuskie

MAŁOWICE /Mallwitz/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1452 roku(Malewitz) oraz w 1538 roku(Malwicz). Jako właścicieli wsi i majątku wymienia się rody: von Oppel(1527-1590), von Reinsberg(1590-1716), von Oppel(1721-1765). Od początku XIX wieku dobra posiada rodzina Bader(1804, 1810, 1844, 1850). Na początku XX wieku majątek w rękach rodziny Wicke. Posiadają dobra do 1945 roku. W północno-wschodniej części wsi pozostałości po majątku ziemskim- zabudowania folwarczne z podwórzem oraz resztki parku dworskiego.

malowice-1933-lubuskie

MAŁUSZÓW /Malsow/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Wzmiankowana wielokrotnie jako: Molsow, Malosow, Molosson, Malzow, po raz pierwszy w 1241 roku, kiedy nadana została templariuszom. W 1299 roku margrabiowie askańscy przywłaszczyli wieś należącą do rycerza Busse von Barby(de Bareboy) i oddali w lenno Albertowi i Heinrichowi von Klepzig. W 1350 roku dobra rycerskie przekazane zakonowi joannitów. Nie wiadomo do kiedy cała wieś była w rękach joannitów, w 1460 roku brak już wzmianki o Małuszowie, jako wsi należącej w całości do zakonników. W 1405 roku na terenie wsi majątek posiadała rodzina Glüsser. W 1448 roku wymieniona wdowa po Berndcie Glüsser. W 1485 roku siedział tu Siegmund von Schlaberndorf. W 1507 roku lenno we wsi posiadał Mathias von Uchtenhagen, który przejął część gruntów po Siegmundzie von Schlaberndorf a następnie w 1519 roku dobra w rękach Balzera Buntsch z Bobrówka i Balzera von Slabernodrf(Schlaberndorf), wzmiankowanego już w 1511 oraz w 1527 roku.  W 1527 roku  w posiadaniu Melchiora Pfuhl. W 1532 roku wymienieni bracia Jacob i Joachim von Buntsch, którzy po śmierci  Balzera von Slaberndorf(Schlaberndorf) przejęli jego majątek. W 1536 roku pojawiają się bracia Georg i Heinrich von Therbach. W 1537/38 Jakob von Buntsch po śmierci Hansena von Slaberndorf przejmuje połowę wsi i w 1542 roku sprzedał go swojemu kuzynowi Hansowi von Buntsch. W 1564 roku dobra należą do Wolfa von Buntsch. W 1556 a także w 1565 roku dwa działy własnościowe należące do Hansa von Buntsch i Melchiora von Thierbach. Na początku XVII wieku na terenie wsi 3 majątki należące do: von Lucko(von Luck, von Luckow), von Horn i von Buntsch(w 1605 roku wmiankowany Gottfried i Hans) . Przez cały czas 1/6 wsi nadal pozostawała w rękach joannitów łagowskich. Tą 1/6 przejmuje w 1538 roku Dictus Gabriel. W 1546 roku majątek posiadają jego synowie: Hans i Dictus Gabriel. W 1571 roku Melchior Gabriel z Magdeburga i jego brat Nickel Gabriel sprzedają swoje dobra szwagrowi Lode lub Lade, który w 1572 roku odsprzedał je Georgowi von Enderlein. Z koli on w 1574 roku sprzedał majątek Hansowi von Lӧben. W 1587 roku Hans von Lӧben odsprzedał majątek z nowo wybudowaną siedzibą rycerską Hansowi von Eichendorf. Z kolei Hans von Eichendorf w 1587 roku sprzedał je Nickelowi Striegel ale część dóbr już od 1583 roku była w posiadaniu Hansa Pessler. Z kolei Kubach podaje, że Nickel Striegel siedział tu od 1583 do 1587 roku. W 1595 roku majątek w posiadaniu Hansa von Falkenhagen z Sulęcina a następnie w tym samym roku Valtina von Wermbsdorf. On z kolei w 1598 roku sprzedał je Valtinowi Knospe.  Na początku XVIII wikeu pojawiają się jako lennicy rody: von Kalckreuth, von Schmolcke, von Luck. W 1715 oraz wg spisu majątków z 1718/19 roku dwa działy majątkowe należące: 1-szy do Joachima Wilhelma von Schmulcke, 2-gi do Friedricha Wilhelma von Luck.  W 1724 roku majątki należące do rodów: von Luck, von Schmolcke, von Buntsch. W latach 30-tych XVIII wieku we wsi dwa majątki należące do: von Luck(Lucke, Luckow) oraz von Schmolcke. Prawdopodobnie Friedrich Wilhelm von Luck scalił majątki we wsi, w 1740 roku jako właściciel majątku figuruje tylko rodzina von Luck. Po śmierci Friedricha Wilhelma von Luck(Lucke) dobra przejmuje jego zięć Christoph Ludwig von Gӧllnitz. Od 1790 roku majątek w rękach zięcia Christopha Ludwiga, kapitana Hansa von Ludwig. Już w 1797 dobra są w posiadaniu von Poussardiere(Poussadiere). W 1827 roku za 23500 talarów majątek zakupiony przez komornika Renatusa Kowalski(y). W 1843 roku za 42300 talarów majątek zakupił Rudolf Tiebel, wzmiankowany również w 1857 roku. Jego majątek w latach 1850-53 obejmował 2724 akry ziemi. W 1879 roku majątek należący do wdowy Tiebel liczył 716,40 ha gruntów. W 1896 roku majątek w posiadaniu wdowy Keil. W 1907 roku majątek posiada Hans Keil. W tym czasie majątek liczył 221 ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 221ha i należał do Dr.Hansa Keil. W 1929 roku majątek Waltera Keil obejmował  136ha. Rodzina Keil była właścicielem dóbr do 1945 roku.

DWÓR

Zbudowany na planie prostokąta, parterowy, z użytkowym poddaszem, kryty dachem dwuspadowym, podpiwniczony. W holu stały dwie toskańskie kolumny. Dwór nie istnieje.

maluszow-2-1923-lubuskie

Manowo /Manow/

 Wieś po raz pierwszy wymieniona już w 1300 roku. Od wieków była w posiadaniu starego pomorskiego rodu von Glasenapp. Już w 1375 roku jako właściciela wsi podano Henninga von Glasenapp. Wieś w ich rękach była do 1837 roku. Ostatnią z rodu von Glasenapp była córka Augusta, Luisa Leopoldina Wilhelmina, która po śmierci ojca poślubiła w roku 1828 rotmistrza von Schlieffena. W 1837 sprzedaje majątek Carlowi Wilhelmowi hrabiemu von Wartensleben. W 1847 roku sprzedaje wieś braciom von Holtz. Ostatnim właścicielem do 1945 roku był Adolf von Schmidtsdorff.

DWÓR

Manowo-pałac

W południowej części wsi położone było założenie dworskie, składające się z dworu i parku oraz budynków folwarcznych z okazałym budynkiem administracyjno-mieszkalnym, rozciągające się po obu stronach drogi. Całość założenia była połączona drogą, prostopadłą do drogi wiejskiej, w części wysadzanej kasztanowcami. W 1945 roku dwór uległ zniszczeniu. Na jego miejscu stoi nowy budynek. Pozostałością po założeniu jest park i resztki zabudowań folwarcznych. We wsi znajduje się drugi park- park leśny założony prawdopodobnie w XVIII wieku, który służył mieszkańcom jako teren rekreacyjny.

 

Manowo pow. Koszalin, zachodniopomorskie

 

Rodzina von Glasenapp

Glasenapp

MARCINÓW /Mersdorf/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. W 1474 roku należała do rodu von Unwürde z Bogumiłowa( w 1485 roku już nie są notowani jako właściciele wsi). W latach 1503-1589 wieś należy do rodu von Schӧnaich z Lipinek Łużyckich. Po przejęciu wsi przez władzę cesarską w 1589 roku wieś od 1597 roku jest własnością rodu von zu Dohna-Straupitz. Posiadają wieś do 1625 roku. Córka von zu Dohna-Straupitz wychodzi za mąż za członka rodu von Callenberg(w 1651 roku otrzymuje tytuł barona, w 1671 roku hrabiego Rzeszy). Dobra są w rękach hrabiego von Callenberg w 1785 roku. Później majątek jest własnością: hrabiego von Pückler(1785), zięcia hrabiego von Callenberg, hrabiego von Nostitz, hrabiego von Hatzfeld-Weisweiler i hrabiego von Hatzfeld-Schoenstein(1845-1846), księcia Holandii(1846), hrabiego von Arnim(1883-1940). Część wsi zwana Okalenice-Schӧnborn należała do rodu von Gersdorf z Niwic w 1622 roku. W latach 1769-1845 do rodziny Tettmeyer.

Marcinów-Okalenice 1901, lubuskie

MARCINÓW /Merzdorf/

Wieś położona w gminie Brzeźnica powiatu żagańskiego. Na początku doszło do podziału wsi na dwa majątki- I-szy wymieniony w 1438 roku należał do rodu von Promnitz z Wichowa a od 1440 roku do rodu von Promnitz z Jeleniowa, właścicieli majątku II, i w 1440 roku doszło do scalenia dóbr. Majątek II wymieniony był w 1434 roku, a więc to jest najstarsza część wsi. Był początkowo własnością cesarską a od 1434 roku należał do hrabiów von Schaffgotsch, po których majątek staje się własnością rodu von Promnitz z Jeleniowa(1440). W latach 1447-1602 wieś jest dobrem rodu von Promnitz z Wichowa. Od 1602 roku przechodzi w ręce baronów von Gersdorf z Wichowa i Skibic. Od 1717 roku właścicielem dóbr są hrabiowie von Redern z Małomic a w 1744 roku była już w posiadaniu baronów von Lüttwitz z Wichowa Dolnego. Później częste zmiany właścicieli.  Wymienia się: Panią Prose(1834), Pachnur(1841), Schultze(1845), Ackermann(1846). Później dobra należały do właścicieli Wichowa Dolnego. Rodzina Ackermann posiadała majątek do 1892 roku ale już od 1870 roku była wymieniona rodzina Jordan.

Willa

marcinow-1901-lubuskie