MAŁUSZÓW /Malsow/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1241 roku. W tym roku przekazana zakonowi templariuszy. Na początku XIV wieku należała do Busse von Barbo i Albrechta von Klepzig. W 1350 roku dobra rycerskie przekazane zakonowi joannitów. W 1405 roku pojawia się podział wsi na majątek należący do joannitów oraz drugi przynależny do rodziny Güsser. W 1448 roku wymieniona wdowa po Berndcie von Gleusser. Pod koniec XV wieku podzielona na kilka działów własnościowych. W 1485 roku poza majątkiem należącym do zakonu joannitów pojawia się majątek należący do Siegmunda Slaberndorf. W 1511 roku wymieniony Balzer von Slaberndorf. W 1519 roku kolejny właściciel ziemski we wsi- Balzer von Buntz z Bobrówka oraz majątki należące do Balzera von Slaberndorf, joannitów oraz do Matthiasa von Uchtenhagens. W 1527 roku pojawia się Melchior von Pfuhl. W 1532 roku wymienieni bracia Jacob i Joachim von Buntsch, którzy po śmierci  Balzera von Slaberndorf przejęli jego majątek. W 1536 roku pojawiają się bracia Georg i Heinrich von Therbach. W 1537/38 Jakob von Buntsch po śmierci Hansena von Slaberndorf przejmuje połowę wsi. W 1542 roku sprzedał majątek swojemu kuzynowi Hansowi von Buntsch. W 1564 roku dobra należą do Wolfa von Buntsch. W 1565 roku dwa działy własnościowe należące do Hansa von Buntsch i Melchiora von Thierbach.

W 1538 roku dobra joannicie przejmuje Dictus Gabriel. W 1546 roku majątek posiadają jego synowie: Hans i Dictus Gabriel. W 1571 roku Melchior Gabriel z Magdeburga i jego brat Nickel Gabriel sprzedają swoje dobra szwagrowi Lade, który kilka lat później odsprzedał je Georgowi von Enderlein. Z koli on sprzedał majątek w 1574 roku Hansowi von Lӧben. W 1587 roku Hans von Lӧben odsprzedał część swojego majątku Hansowi von Eichendorf. W 1587 roku sprzedał je Nickelowi Striegel ale część dóbr już od 1583 roku była w posiadaniu Hansa Pessler. W 1595 roku majątek ten w posiadaniu Hansa von Falkenhagen z Sulęcina, który przechodzą na własność Baltina von Wermsdorf. On z kolei w 1598 roku sprzedał dobra Baltinowi Knospe.

W 1605 roku wymienieni Hans i Gottfried von Buntsch. W 1724 roku majątki należące do rodów: von Luck, von Schmolcke, von Buntsch. Wymienia się również rodziny: von Horn, von Poussadiere, von Ludwig. Na początku XIX wieku majątek w rękach rodziny Kowalski(y)(1828). W połowie XIX wieku własność rodziny Tiebel(1855,1857). W 1879 roku majątek należący do wdowy Tiebel liczył 716,40 ha gruntów. W 1896 roku majątek w posiadaniu wdowy Keil. W 1907 roku majątek posiada Hans Keil. W tym czasie majątek liczył 221 ha gruntów. Rodzina Keil była właścicielem dóbr do 1945 roku.

maluszow-2-1923-lubuskie