MALUTKÓW /Malkendorf/

Nieistniejąca miejscowość położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Wielokrotnie wymieniana pod nazwą: Malutkendorf, Malutkendorp(1350), Malutkinsdorff, Malutikendorff. W 1299 roku wchodziła w skład majątku w Łagowie należącym do rodu von Klepzig. Od 1350 roku należała do joannitów łagowskich. Część gruntów w 1461 roku była lennem Andressa Tirbach(von Thirbach). Wg spisu majątków z 1718/19 roku wieś była własnością joannitów z Łagowa. W 1914 roku dwa majątki: I-szy obejmował 146ha i należał do Paula Bellach, II-gi obejmował 125ha i należał do Gustava Beuthan. W 1929 roku dwa majątki: I-szy należał do  Gustava Neumann i obejmował 144ha, II-gi należał do Gustava Beuthan i obejmował178,3ha. Większe gospodarstwo należało do Paula Reimer-70ha.