LASKI ODRZAŃSKIE /Laesgen/

Laski Odrzanskie,lubuskie Laski Odrzańskie, lubuskie Laski Odrzańskie-pałac przezd przebudową

Wieś położona w gminie Czerwieńsk powiatu zielonogórskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1268 roku. W 1302 roku jako właściciela wsi wymienia się Dythericha von S(Z)ydlicz. W 1305 roku jako właściciel wsi podaje się hrabiego Theodericha von S(Z)ylitz a w 1307 roku jako posiadacz dóbr podany jest Theodoricus de S(Z)yglitz. W XV wieku jako właścicieli wsi wymienia się rodzine von Lessnaw. W XVI i XVII wieku należały do możnego rodu von Rothenburg. Kolejnym właścicielem dóbr był Wenzel Rudolf von Stentzsch z Przytoku. Od 1681 roku właścicielem majątku zostaje Johann von Arnold, właściciel pobliskiego Leśniowa Wielkiego i Małego, Sudołu i Radomii, nobilitowany w 1678 roku. W ich rękach Laski były do XIX wieku. W 1844 roku dobra zakupuje Hans Adolph von Kottwitz, od którego Laski po kilku latach odkupuje August Wilhelm Hans von Schierstaedt, urodzony w 1827, ożeniony z Adelheid hrabianką von Viereck. Po jego śmierci w 1900 roku majątek dziedziczy syn, Gustaw Ludwik Hans von Schierstaedt. Rodzina von Schierstaedt posiadała majątek do 1945 roku.

von Rothenburg1

von Stentzsch

Arnold (3)von Kottwitz1

Schierstaedt 1

Laski Odrzańskie I Laski Odrzańskie II Laski Odrzańskie III

Laski Odrzanskie- palac widok z parku pow. Zielona Gora Laski Odrzanskie- palac Laski- widok od strony parku

Laski Odrzańskie lubuskieWidok pałacu na zaproszeniu na polowanie organizowane przez właściciela Lasek Odrzańskich.

PAŁAC

Nieistniejący już pałac został zbudowany przez rodzinę von Arnold. Dwukrotnie przebudowywany- w 1856 roku oraz w 1911 roku. W 1945 roku spalony przez wojska radzieckie. Ostatecznie rozebrany w 1957 roku.

DWÓR

Na początku XIX wieku rodzina von Arnold buduje dwór, przekształcony przez rodzinę von Schierstaedt w oranżerię, istniejącą do dzisiaj, będącą w rękach prywatnych. Obok stał budynek cieplarni, obecnie nieistniejący.

laski-odrzanskie-1896-lubuskie