LĘDÓW /Lindow/

Nieistniejąca miejscowość na terenie poligonu Wędrzyn pod Sulęcinem. Wzmiankowana w 1350 roku. Wcześniej należała do rodu von Klepzig, później do zakonu joannitów. W 1461 roku lenno Hansa von Selchow. W 1491 roku wieś podzielona na część należącą do Ernsta von Holdebrandt oraz do Ernsta Hansa i Nickela von Selchow. W 1522 roku wymieniony Nickel von Selchow. W 1550 roku  wieś podzielona na dwa działy majątkowe należące do Wolfa von Selchow(majątek A) oraz do Nickela von Kalckreuth(majątek B). W 1568 roku we wsi trzy majątki rycerskie należące do: Wolfa von Selchow, Markusa Karge oraz do Siegmund von Lӧben. W 1570 roku majatek po Markusie Karge należała do burmistrza Krosna Odrzańskiego, Valentina Schaffner. W 1583 roku majątek ten przez trzy lata dzierżawił Otto von Knobelsdorff. Po jego śmierci w 1596 roku dzierżawę przejęli jego trzej nieletni synowie, wymienieni w 1598 roku. Pod koniec XVI wieku we wsi dwa majątki należące do Valentina Schaffner, który w 1593 roku zakupił majątek od syna Wolfa, Balthasara von Selchow oraz drugi należący do Siegmunda von Lӧben. Od Siegmunda von Lӧben majątek zakupił Siegmund von Troschke i w 1597 roku sprzedał Georgowi von Thierbach. Później majątek we wsi należał do: von Colani(1828), Stähler(1857), Künkel(1903), Schwarz(1903), von Lindenberg(1929)- Ernst von Lindenberg, prawdopodobnie ostatni właściciel dóbr lędowskich.

 We wsi stał pałac. Obecnie jedynym śladem istnienia wsi jest jeszcze wieża kościelna.

lipa-1929-lubuskie

Lipa-pałac