LICHEŃ /Lichtenow/

Wieś z XIII-wiecznym rodowodem. W latach 20-30-tych XIV wieku we wsi dobra posiadał ród Michssener. W 1354 roku margrabia Ludwik Rzymski przekazał wieś w lenno Betkinowi von der Ost z Drezdenka. Wkrótce wieś przeszła we władanie rodziny von Sanitz. Na początku XV wieku wieś posiadały rody: von Mӧhlen, von Papstein z Dankowa oraz von Billerbeck, o którym nie ma mowy w dokumencie z pierwszej połowy XV wieku. Część dóbr zachowali von Sanitz. W 1608 roku wymienia się 5 siedzib rycerskich na terenie Lichenia: Jacoba von Mӧhlen, który objął część po swoim ojcu Christianie, Batha von Mӧhlen z Karska, Joachima von Sanitz, Heninnga von Sanitz oraz Asmusa von Sanitz. W 1714 roku jako właścicielkę wymienia się tylko wdowę po rotmistrzu von Mӧhlen, w roku następnym jej syna Georga Wilhelma, który prawdopodobnie sprzedał ojcowiznę Rudolfowi Ehrentreichowi von Kahlenberg`owi gdyż  w 1718 roku on występuje jako właściciel wsi. Pod koniec wojny siedmioletniej wieś przeszła na własność radcy tajnego F.B. Schӧnberg von Brenkenhoff, słynnego ministra Fryderyka II, kolonizatora doliny Noteci. Odkupił on też odległy majątek Pławin i odtąd obie posiadłości dzieliły wspólnie swój los. W 1780 roku po śmierci von Brenkenhoffa posiadłość przeszła na własność króla, który w 1787 roku podarował je hrabinie Marianne Diederike von der Mark. W 1797 roku oba majątki przeszły na własność hrabiny Wilhelminy von Lichtenau z domu Enke(Enck), zmarłej w 1820 roku, której w 1800 roku odebrano prawo własności do majątku na 16 lat. Po jej śmierci w 1820 roku współwłaścicielami majątku wymieniani są wspólnie: Lousia hrabina von zu Stolberg, Josephina von Miaskowska herbu Bończa, Adolf von der Mark, Mariette i Julius von Thierny(rodzeństwo) oraz Friedrich Wilhelm Ritz, kanonik z Kamienia Pomorskiego i Magdeburga, który od 1832 roku był jedynym właścicielem majątku. Zmarł w 1837 roku. Od 1840 roku rodzina ta została nobilitowana i odtąd pisała się von Ritz-Lichtenow. Do 1872 roku właścicielem majątku był Wilhelm Jackob von Ritz-Lichtenow(zm.1882r.), od 1888 roku za Ferdynanda Wilhelma Licheń i Pławin były uznane za majątek niepodzielny. W 1879 roku majątek obejmował 2029ha gruntów. W 1896 roku majątek, który obejmował 1777ha wraz z folwarkiem Molkenaus(240ha)- obecnie część wsi Górczyna i majątkiem Pławin(Breitenwerder(240ha)) dzierżawił niejaki Lehmann. W 1912 roku majątek ten odziedziczył podporucznik Maxymilian von Ritz-Lichtenow, urodzony w 1882 roku, którego majątek w 1914 roku obejmował 1750ha. W skład majątku wchodził folwark Molkenhaus(ob. część wsi Górczyna) oraz dobra w Pławin(Breitenwerder) o powierzchni 251ha i dzierżawione były przez Friedricha Roseno. W 1929 roku  Maximilian von Ritz-Lichtenow posiadał majątek o areale 1854ha. W składzie folwark w Molkenhaus(część wsi Górczyna) i majątek Pławin(Breitenwerder).

Lichen kolo Strzelec Kraj. Lichen- palac od strony parku

 

dsc_0095

dsc_0084

dsc_0091

dsc_0085

dsc_0086

dsc_0092

dsc_0094

DWÓR

W północno-zachodniej części wsi na tyłach założenia gospodarczego dwór z XVIII wieku, znacznie przebudowany, na tyłach którego zaniedbany park krajobrazowy o powierzchni 4 ha. Do dworu prowadziła brama, której pozostałością jest słup bramny a całość otoczona była murem. Obok resztki budynków gospodarczych.

WILLA-PAŁAC

Lichen- na pln. od Strzelec Kraj. palac od strony ogroduLichen- willaLichen- willa002dsc_0089dsc_0090

Około 200 m od dworu w kierunku wschodnim, zamykając podwórze gospodarcze stał nowy pałac. Na jego fundamentach postawiono budynek gospodarczy. W 2016 rozebrano ostatni relikt istnienia obiektu-schody.

ZAŁOŻENIE FOLWARCZNE

dsc_0080

dsc_0100

dsc_0101

dsc_0099

dsc_0082

 

 

Licheń, lubuskie