LUBSKO /Sommerfeld/

Lubsko-zdjęcie lotnicze 1

Po raz pierwszy nazwa Sommerfeld/Lubsko/ wymieniona jest w źródłach w 1253 roku. Prawa miejskie otrzymuje w 1283 roku z rąk margrabiego Henryka Dostojnego, wchodząc w skład Marchii Łużyckiej. W tym okresie mowa jest o zamku, położonym obecnie przy ul. Zamkowej, w północno-zachodniej części miasta. W 1304 roku Dytryk III, wnuk Henryka Dostojnego, sprzedaje miasto margrabiom brandenburskim, Ottonowi IV i Waldemarowi z rodu Askańczyków. W latach 1364-1368 Lubsko było częścią księstwa świdnicko-jaworskiego za sprawą przekazania miasta przez cesarza Karola IV Luksemburskiego swojemu krewnemu, księciu świdnickiemu Bolkowi II Małemu, który prawdopodobnie przeprowadził pierwsze prace budowlane. Po jego bezpotomnej śmierci miasto przejęte przez cesarza i na ponad sto lat dostało się pod władanie czeskie. Po ugodzie kamienieckiej w roku 1492 ponownie w granicach Brandenburgii. Od XIV wieku wzmiankowane rody rycerskie posiadające lenno na terenie miasta. Najstarszym wymienianym rodem była rodzina von Torgau(Johann von Torgau). Około 1400 roku sprzedali lenno Dietrichowi von Kracht. Wg H.Berghaus był to Dietricht von Krohe. W 1442 roku wymieniona rodzina von Kottbus, wymarła w 1475 roku. W latach 1449-1492  wzmiankowany von Biberstein(Friedrich von Biberstein). W 1492 roku wymieniony Hans von Schellendorf. W 1500 roku słyszymy o  Siegmundzie von Rothenburg, który był dowódcą zamku lubskiego od 1483 roku. Rodzina von Rothenburg zamieszkiwała w Lubsku do 1536 roku. Od XVI wieku miasto prywatne. W 1543 roku należy do Heinricha von Pack. Jako kolejny właściciel Lubska od 1543 roku wzmiankowany jest Günther von Kottwitz. Pierwsza udokumentowana rozbudowa zamku miała miejsce w 1588 roku za czasów rodu von Kottwitz. Rodzina von Kottwitz posiadała miasto do 1711 roku, kiedy od Balzera Erdmanna von Kottwitz miasto wykupił Friedrich  Siegismund von Bredow. W 1739 roku dokonał on kolejnej rozbudowy zamku oraz założył park. Po jego bezpotomnej śmierci dobra dziedziczy wdowa, Emmerenthia Sophie, z domu von Berfelde. W 1792 roku po jej śmierci zamek dziedziczy jej brat, Georg Friedrich von Beerfelde. Następnym sukcesorem jest jego syn, Gustaw Adolph von Beerfelde, po nim dziedziczy zamek jego syn, porucznik 1 Królewskiego Regimentu Dragonów Georg Heinrich Adolph von Beerfelde. W 1879 roku majątek zamkowy, będący w rękach kapitana von Beerfelde liczył 440,02 ha gruntów. Ostatnia przebudowa zamku przed 1945 rokiem, miała miejsce na przełomie wieków XIX i XX. W 1930 roku rodzina von Berfelde sprzedaje zamek  miastu, który od tego czasu pełnił funkcje użytkowe na rzecz ludności.  Po II wojnie światowej w zamku urządzono szpital wojsk radzieckich. W latach 1951-55 w zamku  mieścił się dom dziecka. Obecnie w zamku mieści się Dom Pomocy Społecznej.

Lubsko, lubuskie Lubsko, lubuskie, inne spojrzenie na zamek Lubsko-dziedziniec zamkowy Lubsko-zamek

Lubsko-zamek2 Lubsko-zamek, inne spojrzenie, lubuskie Lubsko-widok na zamek, lubuskie Lubsko-zamek i park Lubsko, lubuskie, zamek Lubsko-pow. Żary, lubuskie

ZAMEK- 2022r.

 

 

 

WILLE

WILLE-2022R.

 

Lubsko 1, lubuskie