LIPNO /Lippen/

Wieś położona w gminie Świdnica powiatu zielonogórskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1507(Lyppen) oraz w 1509(Lippen). W tym czasie wchodziła w skład dóbr rodu von Rothenburg. W 1555 roku wzmiankowany Juncker George von Rothenburg. W XVII i XVIII była własnością rodu von Grünberg(von Grüneberg)- wzmiankowany Balthasar Leonhard(05.03.1643-18.06.1696), również właściciel Lipna k. Świdnicy. Żonaty był z Eleonore Kunegunde von Unruh(1641-1698) z Raculi k. Zielonej Góry. Kolejnym właścicielem był syn Balthasara Leonharda, Johann Fabian(17.05.1679-24.12.1730 Lipno). Żonaty był z wdową Johanne Helene von Berge z Niwisk(13.06.1687-24.04.1737r.), wymieniony w 1713 i 1719 roku, fundator dzwonu, zachowanego do dzisiaj. Posiadał majątek w Jeleniowie i tam zamieszkiwał. Miał dwóch niepełnoletnich synów. Brat jego mieszkał w Jaworze. Na początku XIX wieku majątek jest w posiadaniu rodu von Wulffen(1828). Od 1852 roku dobra przechodzą w ręce rodziny Glӓser- wymieniona Friederike Glӓser. W 1857 roku nadal posiadali majątek. W 1879 roku kiedy właścicielem był radca Hübner dobra obejmowały 538,07 ha gruntów. W 1896 roku właścicielem majątku o powierzchni 538ha był Adolf Neumann. Od początku XX wieku majątek staje się własnością rodziny von Koscielski– wzmiankowany Oscar von Koscielski urodzony w 1858r. W 1914 roku majątek obejmował 562ha gruntów i należał do Ottona von Levetzow(ur.1874r.) z Sellendorf w powiecie Dahme-Spreewald. W 1923 roku właścicielem majątku była rodzina Dasse. Prawdopodobnie pod koniec lat 20-tych majątek rozparcelowano. W 1929 osada rolnicza.

MAJĄTEK

Po dawnym zespole dworskim zachował się park krajobrazowy oraz resztki zabudowań gospodarczych.

lipno-1933-lubuskie