LIPNO /Lippen/

Wieś położona w gminie Świdnica powiatu zielonogórskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1507(Lyppen) oraz w 1509(Lippen). W tym czasie wchodziła w skład dóbr rodu von Rothenburg. W XVII i XVIII była własnością rodu von Grünberg– wymieniony w 1719 roku Johann Fabian von Grünberg, fundator dzwonu, zachowanego do dzisiaj. Na początku XIX wieku majątek jest w posiadaniu rodu von Wulffen(1828). Od 1852 roku dobra przechodzą w ręce rodziny Glӓser. Od początku XX wieku majątek staje się własnością rodziny von Koscielski– wzmiankowany Oscar von Koscielski. Prawdopodobnie w latach 20-tych majątek rozparcelowano.

lipno-1933-lubuskie