LUBIECHNIA WIELKA /Gross Lübbichow/

Wieś położona w gminie Rzepin powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1329 roku(Lӧbbichen). W 1413 roku należała do Friedericha von Grüneberge z Radzikowa. W 1416 wieś należy do Johanna i Heinricha von Grünenberg. W 1419 roku część gruntów należy do Hansa Luckau i Betike Pful oraz do Hansa von Sawnsheim z Wrocławia. Hans Luckau wymieniony w 1423 roku jako Hans Sachs.  W 1430 wieś należy do Heinricha  oraz Ottona von Grünenberg. Otto von Grünenberg w 1441 roku sprzedaje swoją część Martinowi Wins oraz braciom Quer(n)hammel. W 1493 roku wieś w posiadaniu Georga von Grünenberg z Lubiechni oraz jego brata z Białkowa. W 1516 roku wieś należy do Petera i Caspara von Sydow, synów Georga von Sydow, którzy sprzedali majątek Hansowi von Sydow zu Schӧnfeld. W 1536 roku własność Petera von Sydow zu Gossow i Schӧnfeld. W 1563 roku majątek odziedziczyli jego synowie: Achaz i Hans von Sydow. W 1608 roku wymieniony Hans von Sydow. Później domena państwowa, od XVII wieku własność rodu von Borgsdorf– wymieniony Joachim Edermann von Borgsdorf w 1697 roku jako fundator kościelnego dzwonu. Później ponownie wchodziła w skład domeny państwowej.

 We wsi skromny zespół dworski składający się z: dworu oraz resztek zabudowy folwarcznej. Po 1945 roku przejęty przez Skarb Państwa a na jego terenie utworzono PGR.

lubiechnia-wielka-1896-lubuskie