LUBIKOWO /Liebuch/

Wieś położona w gminie Przytoczna powiatu międzyrzeckiego. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1295 roku(Lubecovo), kiedy książę Przemysł II potwierdza, że bracia Bartłomiej i Mikołaj, synowie Męcza dali biskupowi poznańskiemu część Lubikowa.  Wielokrotnie wymieniany w latach: 1396(Lubekowo), 1406(Lubyacowfo), 1415(Lubecowo), 1416(Lubyecowo), 1418(Lwbecow, Lubeyacowo), 1418(Lubyeakowfo), 1422(Lubyakowo), 1423(Lubyathowo), 1425(Lubyethowo), 1427(Lubiethowo), 1428(Lubecowo, Lubicowo), 1430(Lubycowo), 1483(Lubyekowo), 1442(Lubyechowo), 1443(Lubiechowo, Lubiekowo, Lubiakowo), 1517(Lubiecowo), 1517(Lubienkowo), 1519(Lyvbyekowo), 1545(Lyubyekowo), 1563(Liubiekowo), 1564(Lubichow), 1592(Lubikowo), 1944(Liebuch). W 1396 roku wymieniony Mikołaj de Lubecow. Od końca XIV wieku wieś w rękach Lubiakowskich(Lubiekowskich, Lubiatowskich,Lubikowskich) herbu Grzymała. W 1406-1407 Mikołaj Żydowski z Żydowa koło Obornik z braku stawienia się przed sądem Bogusza Lubiakowskiego przejmuje część Lubikowa. W latach 1406-19 wymieniani jako dziedzice Lubiakowa bracia Bogusław(Bogusz) i Przecław Lubiekowski(Lubiatowski, Lubikowski, Lubiakowski). W 1412-20 wymieniony Wierzbięta Lubiakowski(Iwieński), w 1415-223 Jarosław z Lubiakowa i Iwna, podkomorzy kaliski. W 1443 roku Dobiesław Mrowiński z Mrowina zakupuje część wsi od Mikołaja z Lubikowa Lubiakowskiego. W 1446 roku Dobiesław Mrowiński przekazał wieś swojemu bratu, Szczepanowi. W 1444 wymieniony Mikołaj Lubiekowski, w 1493-94 Andrzej i Piotr Lubiekowski, dziedzice Lubikowa, w 1528-46 Jan Lubiekowski i jego brat Hieronim. Od 1577 roku własność Jana Strzeżmińskiego ze Strzeżmina(ob.Strzyżmin). Kolejni właściciele wsi i majątku: von Kalckreuth, Gembiccy herbu Nałęcz(XVII,XVIIIw.- w latach 1670-1704 wymieniony kasztelan płocki Stefan Gembicki, ożeniony z Anną z Krasnego Krasińską), Ponińscy herbu Łodzia, Belina-Węsierscy herbu Belina. W 1845 roku należał do Węsierskiego, w 1857 roku majątek należał do hrabiny Węsierskiej, z domu hrabianki Kwileckiej. W 1870 roku własność rodziny Pflug– majątek obejmował 1568ha gruntów. W 1877 roku majątek obejmował 1568ha i administrowany był przez R. Stumpf. Właścicielem majątku był Adolph Pflug. W 1896 roku majątek o powierzchni 1568,25ha posiadała Pani Helene Merckel, z domu Pflug, właścicielka majątku Braunenbruch koło Detmold(Północna Westfalia, Niemcy). Administratorem majątku był Hans Mӧller. W 1907 roku majątek obejmował 1568ha gruntów i należał do Friedricha Gustava Merckel. a w 1913 roku jego majątek obejmował 1688ha gruntów.

DWÓR

Lubikowo- palac pow. Miedzyrzecz001

Pozostałości zespołu dworskiego, na który składają się: dwór, resztki zabudowań gospodarczych oraz pozostałości po parku dworskim. Do majątku należały folwarki- Lubikówko(Amalie),  Iskrowo(Ingelhof), Dziubielerwo(Helenen Vorwerk). Lubikówko założył w 1867 roku właściciel Krasnego Dłuska i Lubikowa, Fryderyk August Pflug.

Lubikowo 3, lubuskie