LUBIKOWO /Liebuch/

Wieś położona w gminie Przytoczna powiatu międzyrzeckiego. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1295 roku(Lubecovo), kiedy książę Przemysł II potwierdza, że bracia Bartłomiej i Mikołaj, synowie Męcza dali biskupowi poznańskiemu część Lubikowa. Wielokrotnie wymieniany w latach: 1396(Lubekowo), 1406(Lubyacowfo), 1415(Lubecowo), 1416(Lubyecowo), 1418(Lwbecow, Lubeyacowo), 1418(Lubyeakowfo), 1422(Lubyakowo), 1423(Lubyathowo), 1425(Lubyethowo), 1427(Lubiethowo), 1428(Lubecowo, Lubicowo), 1430(Lubycowo), 1483(Lubyekowo), 1442(Lubyechowo), 1443(Lubiechowo, Lubiekowo, Lubiakowo), 1517(Lubiecowo), 1517(Lubienkowo), 1519(Lyvbyekowo), 1545(Lyubyekowo), 1563(Liubiekowo), 1564(Lubichow), 1592(Lubikowo), 1944(Liebuch). W 1396 roku wymieniony Mikołaj de Lubecow. Od końca XIV wieku wieś w rękach Lubiakowskich(Lubiekowskich, Lubiatowskich,Lubikowskich). Posiadali wieś do 1443 roku kiedy to Dobiesław Mrowiński z Mrowina zakupuje wieś od Mikołaja z Lubikowa Lubiakowskiego. W 1446 roku Dobiesław Mrowiński przekazał wieś swojemu bratu, Szczepanowi. Pod koniec XV wieku ponownie w posiadaniu rodziny Lubiakowskich, którzy prawdopodobnie sprzedali wieś rodzinie Hersztopskich. Kolejni właściciele wsi i majątku: von Kalckreuth, Gębiccy(XVII,XVIIIw.- w latach 1670-1704 wymieniony kasztelan płocki Stefan Gębicki, ożeniony z Anną z Krasnego Krasińską), Ponińscy, Belina-Wegierscy, rodzina Pflug. W 1896 roku majątek o powierzchni 1568,25ha posiadała Pani Helene Merkel, z domu Pflug, właścicielka majątku Braunenbruch koło Detmold(Północna Wstfalia, Niemcy). Administratorem majątku był Hans Mӧller.

Lubikowo- palac pow. Miedzyrzecz001

DWÓR

Pozostałości zespołu dworskiego z resztkami parku krajobrazowego, na który składają się: dwór oraz resztki zabudowań gospodarczych. Do majątku należały folwarki- Lubikówko(Amalie),  Iskrowo(Ingelhof), Selenowo(Helenen). Lubikówko założył w 1867 roku właściciel Krasnego Dłuska i Lubikowa, Fryderyk August Pflug.

Lubikowo 3, lubuskie