LIPNA /Selingersruh, Leippa/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wieś o średniowiecznej metryce, której nazwa pojawia się po raz pierwszy w 1417 roku. Należała do dóbr przewoskich, których właścicielem od 1348 roku był Ulryk von Pack, późniejszy Pan na Żarach. Kolejnym właścicielem była rodzina von Biberstein oraz von Hackenborn. Od 1413 roku wieś weszła w skład księstwa żagańskiego do połowy XVIII wieku. W XV i na początku XVI wieku wieś była w rękach rodów: von Haugwitz i von Kottwitz. Przez krótki okres czasu w latach 1517-21 należała do rady miejskiej Zgorzelca, by na powrót stać się własnością rodu von Haugwitz. W 1585 roku wieś sprzedana Adamowi von Raussendorf. W 1606 roku dobra nabywa Melchior von Rechenberg, by po 6 latach odsprzedać majątek rodzinie von Haugwitz. W 1642 roku w starciu z grasującymi bandami ginie syn właściciela wsi, Albrecht von Haugwitz. Prawdopodobnie zniszczenia spowodowane wojną trzydziestoletnią sprawiły, że dobra zostały sprzedane Janowi Krzysztofowi von Luttitz. Później następują dość częste zmiany właścicieli. Wymienia się rody: von Callenberg, von Schwainitz, von Kiesenwetter(1790- wymieniany Ernst von Kiesenwetter), von Jagemann(1813), von Schaller, Maschke(1854), fabrykant sukna Schieblich(1865), von Erdmannsdorff(1870-76- wymieniony Heinrich von Erdmannsdorff, zmarły w 1874 roku), Simon(1880-86), baron von Lüttichau(1892), Lischke(1898), Schultz-Niborn(1905), Greisendorff(1912), Mooshake(1917-21), Schumann(1926-37), Selinger Ruh, Stelzmann.

Lipna pow. Zary, gm.Przewoz, lubuskie Lipna- palac

PAŁAC

Po II wojnie światowej w posiadaniu PGR z przeznaczeniem na mieszkania oraz biura. Od 1959 roku mieścił się w pałacu Dom Pomocy Społecznej, a w latach 60-tych szkoła podstawowa. Następnie urządzono w pałacu siedzibę Gospodarstwa Rolnego ponownie z przeznaczeniem na biura i mieszkania.Od 1996 roku jest w rękach prywatnych. Obecnie obiekt jest nieużytkowany i popada w ruinę.

Pałac zbudowany w XVIII wieku, gruntownie przebudowany około połowy XIX wieku, o cechach barokowych i klasycystycznych. Założony na planie litery „L”. Północne skrzydło pałacu jest jednotraktowe, południowe- półtotatraktowe. Skrzydła dwukondygnacyjne, podpiwniczone, nakryte dachami trzyspadowymi. Reprezentacyjna elewacja ogrodowa. Dziewięcioosiowa, z częścią środkową zaakcentowaną trzyosiowym ryzalitem przyziemiu ryzalitu umieszczony został portyk wsparty na czterech toskańskich kolumnach, poprzedzony jednobiegowymi schodami. Ryzalit zamknięty jest dwuosiowym szczytem ze spływami wolutowymi, zwieńczonym trzema palmetami.

lipna-1929-lubuskie