LUBIESZÓW /Liebschütz/

HISTORIA WSI

Lubieszów położony w gminie Nowa Sól powiatu nowosolskiego. Jest wsią o średniowiecznej metryce. Pierwsza wzmianka o wsi pojawiła się w 1295 r. (Lubsniz) w spisie miejscowości przynależnych do diecezji wrocławskiej. Kolejne wzmianki pojawiają się w roku 1305 związane z płatnością czynszu przez mieszkańców na rzecz kolegiaty w Głogowie. Począwszy od połowy XV w. Lubieszów był własnością rodziny von Reiche . W drugiej połowie XVII wieku jako właścicieli wymienia się rodzine von Schmolke. Na początku XVIII w. dobra ziemskie znajdowały się w rękach Jocob Christopha von Reiche. W 1718 roku dobra są w rękach Karla Siegmunda von Stössel. W 1786 r. właścicielem majątku był Hans Ernest Emil von Kalckreuth z Podbrzezia Dolnego. Począwszy od połowy XIX w. posiadłość ziemska wielokrotnie zmieniała właścicieli – w 1868 r. rodzina Jung, baron von Knobelsdorff z Buchałowa(1870), Otto von Reiche(1876-1910), Werner Ritsch, von Unruh(19112), Rudolf Fritz(1919). Począwszy od lat 30 XX wieku do końca II wojny światowej folwark był własnością Wilhelma König.

Lubieszow- ok. Nowej Soli, w kierunku na Kozuchow

DWÓR

Przy drodze Nowa Sól-Studzieniec w południowej części wsi położony zespół dworsko-folwarczny składający się z dworu z II połowy XIX wieku,parku oraz zabudowań folwarcznych.

Lubieszow (7)Lubieszow (3)Lubieszow (16)Lubieszow (14)

Lubieszów, lubuskie