LIPSK ŻARSKI /Liebsgen/

Wieś położona w gminie Jasień powiatu żarskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1381(Lobischen), kiedy znajdowała się w dominium żarskim. Wzmiankowana jeszcze w 1494 roku(Lobissschin). W XV wieku należy do rodziny von Gebelzig(1494). W 1508 roku bracia von Gebelzig sprzedają miejscowość Peterowi von Steinkeller. Pod koniec XVI wieku wieś jest w posiadaniu Carla Magnusa von Löben. Rodzina von Löben w roku 1671 sprzedaje majątek Christianowi Siegmundowi von Rohr. Na początku XVIII wieku majątek dzierżawiony przez Carla Franza von Stentzsch i Carla Ottona von Wiedebach. Od roku 1712 wieś z majątkiem jest w rękach rodziny von der Heyde, od 1740 roku w posiadaniu rodu von Sommerfeld und Falkenhayn- Wymienieni Karl Ernest(zm. 1752) i Karl Erdmann(zm.1820). Kolejnym właścicielem była rodzina von Tottleben(1773-XIXw)- wymienieni Gottlob hrabia von Tottleben(zm.1773) i Leberecht von Tottleben(zm.1814). W XIX wieku dość częste zmiany właścicieli: von Lehringshof(1810), Frühbusche(1823),  od 1844 roku- Mylius, który w 1847 roku odsprzedaje majątek rodzinie von Goldammer. Na początku XX wieku dobra w rękach Kurta Budenstein, w 1921 roku w posiadaniu rodziny Thielemann. Ostatnim właścicielem majątku od roku 1929 był Jan Heemink.

Lipsk Żarski-pałacLipsk Zarski- palac

PAŁAC

We wsi stał pałac prawdopodobnie zbudowany w XIX wieku. Pozostałością po założeniu są resztki ogrodzenia oraz parku krajobrazowego.

DWÓR MŁYNARZA

Lipsk Żarski-dwór młynarzaW północno-zachodniej części wsi nad Lubrzą, przy drodze na Pietrzyków stał dwór młynarza. Obecnie bez śladów po założeniu.

Lipsk Żarski 1901, lubuskie