LUBICZ /Blumenfelde/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Strzelce Krajeńskie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1337 roku. Należała wtedy do rycerza Blomeke(Blumeke), od którego prawdopdodbnie pochodzi nazwa wsi. Potomkowie rycerza posiadali wieś do XV wieku. Wymienia się również rodzinę von dem Borne jako posiadający grunty we wsi. W 1489 roku dobra są w rękach Georga von Brand z Chomętowa. W 1499 roku majątek w posiadaniu braci von Brand z Chomętowa i Lubicza oraz braci von Schöning z Lubicza i Tucza. W 1620 roku dobra w rękach kilku przedstawicieli rodu von Brand. W 1689 roku majątek należy do rodu von Beneckendorf– wymieniany Kurt Friedrich von Beneckendorf, polski kapitan gwardii w stanie spoczynku. Ostatnim przedstawicielem rodu von Beneckendorf był Gustav Wilhelm, który prawdopodobnie na początku XIX wieku przepisał dobra Wilhelmowi Ernestowi Kunze. Kolejnym właścicielem był Ferdinand Stachow. W latach 1873-1913 majątek należał do majora Paula Stachow. W 1922 roku majątek wykipiło Towarzystwo “Eigene Scholle” i dokonało parcelacji gruntów. W latach 20-tych XX wieku część dóbr szlacheckich była własnością Edmunda Honig z Gralewa i należały do jego rodziny do 1945 roku.

Lubicz- palac Lubicz-palac

PAŁAC

W południowo-zachodniej części wsi stał pałac, zniszczony podczas działań wojennych i rozebrany w latach powojennych. Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy, resztki ogrodzenia.

Lubicz1 Lubicz2Lubicz4

Lubicz, lubuskie