LIPINKI /Linden/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Słwa powiatu wschowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1366 roku. W 1536 roku jako właścicieli wymienia się rodzinę von Niebelschütz. W XVII wieku dochodzi do podziału wsi na dwa dominia: części wschodniej właścicielem wymieniany jest Balthasar von Niebelschütz, drugiej części Friedrich von Schlichting. W XVIII wieku wymieniane były dwa założenia folwarczne z dworami, które były w posiadaniu rodów von Niebelschütz i von Unruh. W 1732 roku właścicielem majątku po von Niebelschütz został Johann Franz baron von Fernemont-Barwitz, któy dokonał remontu pałacu. W 1765 ponownie w rękach rodu von Niebelschütz. W roku 1845 właścicielem dworu i części Lipinek po rodzinie von Niebelschütz był niejaki Hoffmann. Do tego majątku należały folwarki Birkwitz i Linderei. Właścicielem drugiej części wsi był wymieniany Renner. Do majątku należały Jutrzenka i Kamienna. W 1886 roku właścicielami majątku byli bracia von Moll,  w 1893 roku jako właściciel wymieniany niejaki Fletscher, a w 1912 roku rodzina von Heinz.

Niebelschitz (2)

Schlichting (7)

UnruheFernemont von Barwitz

Lipinki- nieistniejacy palac Lipinki-pałac

PAŁAC

Pierwszy z pałaców, którego historia sięga XVI wieku był w posiadaniu rodziny von Niebelschütz został zniszczony po II wojnie światowej. Pozostałością majątku jest funkcjonująca gorzelnia.

WILLE
Poza obszernym pałacem były w Lipinach jeszcze dwie okazałe wille, ostały się dostrzegalne trzy zaniedbane parki krajobrazowe, gdyż po zabudowaniach pozostały tylko fundamenty.
Lipinki, lubuskie