LUBIATÓW /Liebthal/

Wieś położona w gminie Dąbie powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1305 roku. W XIV wieku należała do rodu von Rabenau, w XVI i XVII wieku do rodu von Lӧben– w 1611 roku wymieniony Maxymilian von Lӧben, który był fundatorem miejscowego kościoła. Później dość częste zmiany właścicieli- w XVIII wieku wymienia się rody: baronów von Blomberg, von Lichnowsky, von Voss, von Worstitz, von Morawitzky. Od lat 20-tych XIX wieku ponownie w rękach rodziny baronów von Blomberg– wymienia się Richarda barona von Blomberg(1857) oraz Gustava barona von Blomberg(1903). Przez małżeństwo Anny baronówny von Blomberg, dobra przechodzą w ręce rodziny von Beerfelde. Prawdopodobnie posiadają majątek do 1945 roku.

lubiatow-1933-lubuskie

Na południowo-wschodnim krańcu wsi położony był zespół dworski, po którym pozostał zaniedbany park podworski i resztki ogrodzenia majątku.