LUGK(E) Vw.

Na północnym obrzeżu Żar przy ulicy Piastowskiej położony jest były zespół folwarczny. Obecnie składa się z budynków folwarcznych z budynkiem bramnym. Prawdopodobnie powstał pod koniec XVIII wieku. W XIX wieku był w posiadaniu rodu von Klӓden– wymieniony Albert von Klӓden urodzony w 1831 roku. Później własność miasta Żary(1929) a był dzierżawiony przez: von Bosse, Maxa Pachter.

Lugk Vw-Żary 1901, lubuskie